Evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010

01-07-2010

Denne rapport indeholder COWIs evaluering af den nationale "Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010".