Videomøder mellem borgere og det offentlige skaber værdi

Publiceret 28-04-2023

Videomøder skaber værdi for den enkelte borgere og for samfundet generelt. Derfor er der potentiale for at øge brugen af videomøder. Det understreger en ny analyse.

Mange danskere stiftede under corona-nedlukningerne bekendtskab med videoløsninger, og det blev en del af hverdagen at mødes med kollegaer eller tale med lægen via videoopkald.

En ny analyse fra Digitaliseringsstyrelsen samler op på de mange erfaringer med brug af video i mødet mellem borger og offentlige myndigheder. Den undersøger også mulighederne for at udbrede videomøder som supplement til fysiske møder.

Analysen viser, at brugen af videomøder kan spare tid for medarbejdere, for eksempel som følge af mindre transport. Det kan frigøre mere tid til den borgernære velfærd og opgaver, der kræver fysisk tilstedeværelse.

”Jeg er glad for, at analysen samler op på danskernes erfaringerne med at afholde videomøder under corona­-krisen. Vi skal udbrede de gode erfaringer. Videomøder skal ikke erstatte alle fysiske møder, men de kan være et vigtigt værktøj til at frigøre medarbejdernes tid og dermed være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som er en af de helt centrale samfundsudfordringer, vi skal løse. Til fordel for den enkelte og til fordel for samfundet generelt,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Analysen viser, at videomøder mellem borgere og det offentlige kan være et værdifuldt supplement til fysiske møder. Videoteknologien gør det blandt andet muligt, at borgeren kan tale med sin læge uden at skulle tage fri fra arbejde. Og uden at skulle transportere sig til et sygehus langt fra hjemmet. Via et videomøde kan en borger   også tale med sin sagsbehandler fra kommunen hjemmefra i trygge rammer. Videomøder kan på den måde være med til at skabe fleksibilitet for borgerne i hverdagen og styrke grundlaget for lige adgang til serviceydelser, uanset om man bor i land- eller byområder.

Konklusionerne fra analysen indgår i det videre arbejde med KL og Danske Regioner om at øge anvendelsen af gode tekniske løsninger i den offentlige sektor på en ansvarlig og sikker måde.

 

Fakta

  • Analysen er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, der blev igangsat som en del af Finansloven for 2022. Formålet var at undersøge erfaringerne med brug af videomøder i den offentlige sektor og mulighederne for at i højere grad at tilbyde videomøder som supplement til fysiske møder.

  • Analysen indeholder en kortlægning på tværs af den offentlige sektor af myndighedernes erfaringer med videomøder samt potentialevurderinger for otte udvalgte områder, herunder bostøtte, hjemmepleje, jobcentre, psykiatri og tolkning.

  • Derudover indeholder den også en analyse af, hvilke forudsætninger, der skal være på plads, for at videomøder giver værdi for borgere og medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger

Cecilie Rex Selmer, presse- og kommunikationsrådgiver, 72 28 24 17, crs@digmin.dk