Tilgængelighed på digmin.dk

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan tilgå vore hjemmesider.

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med fx nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

Gå til tilgængelighedserklæring for dette websted på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Den tekniske platform

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets websites baserer sig på CMS’et Go Basic. Den version, vi anvender, lever fuldt ud op til de tekniske krav i standarden WCAG 2.1 på niveau AA. Det betyder, at siderne lever op til ”lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”, som trådte i kraft i september 2018.

PDF-filer

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet benytter et eksternt konsulentfirma til at sikre, at pdf'er tilgængeliggøres efter gældende regler.

I praksis kan der gå et antal dage, fra en fil første gang er uploadet på en hjemmeside, til den skiftes ud med en fuldt tilgængelig version.

Få tekst læst op

Digitaliseringsstyrelsen stiller et gratis værktøj til rådighed, som kan oplæse tekst på hjemmesider.
Find værktøjet på http://adgangforalle.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til tilgængelighed på Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets hjemmesider, er du velkommen til at kontakte ministeriet på im@im.dk.

Hvis du støder på utilgængeligt indhold på vores hjemmesider, hører vi også gerne fra dig.


Fysisk tilgængelighed til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Adgang til ministeriet for borgere med handicap