Kontakt

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

Telefon: 72 28 24 00
(mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Henvendelser til ministeriet: digmin@digmin.dk

Henvendelser til ministeren: minister@digmin.dk

Pressehenvendelser rettes til ministeriets presseenhed.

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om økonomi og væsentlige sociale problemer og CPR-nummer), foreslår vi derfor, at du sender en besked til ministeriet som digital post fra e-Boks, www.borger.dk, mit.dk eller www.virk.dk. Her kan du vælge Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet som modtager.

Primært for virksomheder og andre myndigheder

Ministeriets hovedpostkasse digmin@digmin.dk kan modtage signerede og krypterede e-mails. Afsendersystemerne skal ligeledes være opsat til at sende signerede og krypterede mails.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet opfordrer til, at henvendelser til ministeriet renses for unødvendige personoplysninger inden afsendelse.

CVR nr 43720082
EAN-nr.: 5798000983007

Sådan behandles din henvendelse

Ministeren modtager mange henvendelser og har desværre ikke mulighed for personligt at besvare hver enkelt henvendelse. Din henvendelse vil derfor i de fleste tilfælde blive besvaret af det relevante fagkontor.

Svartider

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet tilstræber at besvare din henvendelse inden for maksimalt fire uger. Hvis din henvendelse vedrører komplekse, omfattende eller principielle forhold, kan svartiden undertiden være lidt længere.

Oplysningspligt

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger om en anden person, skal ministeriet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt meddele denne person, at ministeriet har modtaget og registreret oplysninger om denne.

Har du spørgsmål til oplysningspligten, kan du rette henvendelse til ministeriets databeskyttelsesrådgiver på dpo@digst.dk eller tlf. 33 92 52 00.

Konkrete sager

Ministeriet kan ikke tage stilling til forhold, der kan indbringes for en klagemyndighed.

Anmeldelser

Vedrører din henvendelse mistanke om eller anmeldelse af et kriminelt forhold, skal du kontakte politiet.

Links til Facebook og hjemmesider

Af sikkerhedshensyn tilgår ministeriet ikke links til Facebook eller ukendte hjemmesider. Ministeriet anmoder om, at eksternt materiale vedhæftes i mail.