Digitaliserings- og ligestillingsminister

Marie Bjerre

 

Marie Bjerre har været digitaliserings- og ligestillingsminister siden d. 7. december 2023. Marie Bjerre er medlem af Venstre.

Marie Bjerre

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling

Medlem af Venstre

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling fra 7. december 2023.
Finansordfører og økonomiordfører, 2023.
Digitaliseringsminister og minister for ligestilling, 15. december 2022 – 23. november 2023.
Bæredygtigheds- og verdensmålsordfører, 2019-2020 og igen, 2021-2022.
Klimaordfører, 2021-2022.
Handicapordfører, 2020-2021.
Socialordfører, 2020-2021.
Erhvervsskatteordfører, 2019-2020.
Su-ordfører, 2019.

LL.M. (Master of Laws), University of California, Berkeley School of Law, 2015-2016.
Cand.jur, Københavns Universitet, 2005-2011.
Matematisk student, Viborg Katedralskole, 2002-2005.
Folkeskole, Rødkærsbro Skole, 1992-2002.

Advokat, Storm Advokatfirma, Aalborg, 2016-2019.
Advokat og advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel, Aarhus, 2012-2016.
Politisk assistent for mep Jens Rohde, Europa-Parlamentet, Bruxelles, 2010-2012.

Medlem af Venstres Ungdoms forretningsudvalg og landsstyrelse og formand for kursusudvalget, 2007-2009.
Formand for Venstres Ungdom i Viborg, 2004-2005.
Uddannelsespolitisk sekretær i Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO), 2003-2004.
Landssekretær i Folkeskoleelevernes Landsorganisation (FLO), 2002-2003.

Kontakt

Ministeren: minister@digmin.dk

Pressebilleder

Ophavsretten tilhører Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, men kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.