Retningslinjer for aktiv information

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet arbejder for, at hjemmesiden løbende indeholder aktuel og pålidelig information efter følgende retningslinjer:

  • Der skal fremgå overordnet information om ministeriets arbejdsområder.
  • Aktuelle nyheder vedrørende ministeriets arbejdsområder.
  • Diverse udgivelser.
  • Overordnet information om Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets organisering, herunder organisationsdiagram.
  • Finansielt regnskab, der præsenterer Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departements virksomhed, årets økonomiske hovedtal samt forventningerne til det kommende år.
  • Link til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets lovstof.
  • Link til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets institutioner. Mål- og resultatplaner indgået mellem Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og institutionerne på ministerområdet ligger på institutionernes hjemmeside.

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.