Den høje tillid til offentlige digitale løsninger er stabil efter et år med lancering af flere nye systemer

Publiceret 02-02-2023

Tilliden til de offentlige digitale løsninger er fortsat høj. 77 procent af borgerne har generelt tillid til de offentlige digitale løsninger, viser ny analyse.

Offentlige digitale løsninger er blevet en del af hverdagen for langt de fleste borgere i Danmark. Således viser en ny undersøgelse, at 79 pct. af borgerne anvender offentlige digitale løsninger mindst en gang om ugen, mens 56 pct. bruger dem flere gange om ugen. Det kan fx være til at læse Digital Post fra det offentlige eller scanne sit digitale sundhedskort hos lægen. De fleste bruger nu også MitID til at godkende betalinger eller logge på eksempelvis skat.dk for at se forskudsopgørelsen eller sundhed.dk for at se prøvesvar fra sygehuset.

2022 var et år med fokus på digitalisering og offentlige digitale løsninger, bl.a. med overgangen fra NemID til MitID og en ny Digital Post-løsning. Lanceringen af nye løsninger har ikke umiddelbart haft indflydelse på borgernes tillid til de offentlige digitale løsninger.

Undersøgelsen viser, at 77 pct. af borgerne generelt har tillid til de offentlige digitale løsninger i 2022. Kun 8 pct. af borgerne svarer, at de ikke har tillid til de offentlige digitale løsninger. Det svarer til niveauet i 2021, hvor 78 pct. af borgerne havde tillid til de offentlige digitale løsninger.

"Jeg er glad for at se, at langt de fleste borgere har tillid til de offentlige digitale løsninger. Det seneste år har der været fokus på særligt overgangen fra NemID til MitID, som har været udfordrende for mange. Derfor er det meget positivt, at folks tillid til løsningerne alligevel er stabil. Men vi skal også lytte til de borgere, som ikke har tillid til vores digitale løsninger og spørge os selv, hvordan vi kan gøre det endnu bedre," siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Andelen af borgere, der har tillid til løsningerne, varierer på baggrund af forhold som alder og uddannelse. Fx har 80 pct. af de 35-54-årige tillid til offentlige digitale løsninger, mens det for de 75-89-årige er 65 pct.

Lidt færre end tidligere angiver, at de generelt har gode oplevelser med offentlige digitale løsninger. 79 pct. af den del af befolkningen, der anvender offentlige digitale løsninger, havde i 2022 for det meste gode oplevelser med offentlige digitale løsninger. I 2021 var det 82 pct.  

Selvom borgerne ser lidt mindre positivt på brugeroplevelsen i 2022, er andelen af borgere, der foretrækker at være i digital kontakt med den offentlige sektor, steget en smule fra 2021 til 2022. Blandt den samlede befolkning mellem 15 og 89 år er det i 2022 74 pct., der er enige eller meget enige i, at de foretrækker at anvende digitale løsninger i kontakten med det offentlige. Kun 5 pct. er uenige eller meget uenige, og 4 pct. anvender slet ikke digitale løsninger. I 2021 var det 72 pct., der var meget enige eller enige i, at de foretrækker at anvende offentlige digitale løsninger.

Læs undersøgelsen 'Tilliden til den digitale offentlige sektor 2022'.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse "It-anvendelse i befolkningen" fra 2021 og 2022. Undersøgelsen for 2022 har 4.049 respondenter, der er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 89 år. Spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Ældre Sagen og Digitaliseringsstyrelsen, og data er indsamlet fra april til august 2022.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet Michael Højgaard Bang, mihb@digmin.dk eller mobil: 72 28 24 16

For flere nyheder om digitalisering: Følg Digitaliseringsministeriet på Twitter.