Ministerier er blevet bedre til at tænke digitalisering ind i ny lovgivning

Publiceret 24-01-2023

En ny rapport om indsatsen for digitaliseringsklar lovgivning viser, at ministerierne er blevet bedre til at tænke digitalisering ind i lovgivning fra start.

Siden 2018 har al ny lovgivning skullet være klar til digitalisering. Det betyder, at ministerierne i det lovforberedende arbejde skal have fokus på implementering og nem, digital administration af nye regler. På den måde bliver det nemmere at skabe løsninger til borgere og virksomheder, som er enkle, og hvor data er brugt smart.

Hvert år får Folketinget en status på arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Årsrapporten for 2021/22 viser, at ministerierne er blevet bedre til at fremsætte lovgivning, der er klar til digitalisering.

Fra 2019 til 2022 er andelen af lovforslag, hvor anbefalinger til at gøre lovgivningen digitaliseringsklar er indarbejdet helt eller delvist, steget fra 66 til 80 pct.

’’Jeg glæder mig over, at der et øget fokus på at tænke digitalisering ind i lovgivningen. Digitale løsninger er afgørende for, at vores velfærdssamfund kan levere en høj kvalitet til borgerne. De nye digitale løsninger er også med til at forenkle, så vi undgår unødigt bureaukrati,’’ siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Udlandet kigger nysgerrigt mod Danmark, når det gælder de danske erfaringer med digitaliseringsklar lovgivning. Sidste år har Danmark blandt andet hjulpet den tyske regering med at indføre et digitalt tjek af al ny lovgivning.

Indsatsen er i Danmark forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som screener ministeriernes lovforslag.

Af tidligere eksempler på digitaliseringsklar lovgivning kan nævnes miljøzonerne i Aalborg, Odense, Aarhus, Frederiksberg og København, hvor kameraer automatisk aflæser nummerpladerne, hvilket er med til at fastslå, om køretøjerne, der kører i miljøzonen, overholder miljøzonereglerne.

Læs årsrapport for indsatsen med digitaliseringsklar lovgivning 2022 her.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, tlf. 72 28 24 17