Et stort skridt nærmere højere cybersikkerhed i digitale produkter

Publiceret 19-07-2023

Det vil i fremtiden være sværere for kriminelle at stjæle oplysninger eller forårsage anden skade ved at udnytte sårbarheder i eksempelvis webkameraer, computere, mobilapps eller andre digitale produkter. I dag kom nye EU-regler om cybersikkerhed et stort skridt nærmere.

Hvert år udsættes tusindvis af forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder for cyberkriminalitet. Og antallet af angreb er stigende. Cyberkriminalitet er dyrt for samfundet og kostede i 2021 det danske samfund over 1,8 milliarder kroner. Samtidig underminerer angrebene ofte grundlæggende rettigheder, som beskyttelse af personoplysninger og privatliv. De fleste af angrebene skyldes, at der ikke er tilstrækkelig cybersikkerhed i de digitale produkter.

Derfor har regeringen, siden september sidste år, forhandlet et lovforslag i EU, som skal sikre et minimumsniveau af cybersikkerhed i digitale produkter, der sælges i EU. Nu er lovforslaget kommet et stort skridt nærmere, da man i Rådet, som består af alle EU-medlemslandenes regeringer, er blevet enige om en fælles holdning og dermed er klar til de afsluttende forhandlinger med Europa-Parlamentet. Loven forventes at være endeligt vedtaget ved udgangen af året.

Det glæder digitaliseringsminister Marie Bjerre.

"Jeg er glad for, at vi nu er kommet et afgørende skridt nærmere en bedre beskyttelse af vores samfund og styrket tillid til de digitale produkter vi alle sammen bruger til daglig. Det er vigtigt, at vi skaber fælles standarder i EU, for det er i fællesskab, at vi bedst modstår de stigende cybertrusler samtidig med, at vi sørger for, at det indre marked fungerer. Det er vigtigt for mig, at vi i forhandlingerne rammer den rigtige balance, så vi lægger en solid bund for cybersikkerheden samtidig med, at vi ikke indfører unødigt hårde og komplicerede krav, som virksomhederne ikke har en ærlig chance for at leve op til” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Lovforslaget fastsætter minimumskrav til det tekniske design, udvikling og produktion af produkter med digitale elementer. Det sætter også krav om løbende håndtering og rapportering af sårbarheder i produkterne. Producenter skal dokumentere, at de overholder reglerne og giver brugerne nødvendig information om, hvordan produktet holdes opdateret. Myndighederne får derudover beføjelser til at overvåge og håndhæve reglerne.

Yderligere oplysninger

Cecilie Rex Selmer, presse- og kommunikationsrådgiver, tlf. 72 28 24 17, crs@digmin.dk

Jakob Veise, specialkonsulent, tlf. 20 56 28 26, javeis@digmin.dk