Bred aftale sikrer bedre hjælp til digitalt udfordrede borgere

Publiceret 27-06-2023

Regeringen er sammen med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blevet enige om fem initiativer, der skal forbedre vilkårene for borgere, der er udfordret af digitaliseringen. Det omfatter bedre hjælp til MitID, at vilkårene for it-frivillige forbedres, og at det skal være lettere at være støtteperson digitalt.

Hvis Danmark skal blive ved med at være et digitalt forgangsland, skal vi gå forrest i arbejdet med at sikre, at alle kan være en del af samfundet. Der skal derfor tages bedre hånd om de borgere, der i dag har brug for hjælp til at bruge de offentlige digitale løsninger.

Derfor har regeringen indgået en bred aftale med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fem nye initiativer, der bl.a. skal styrke den enkeltes mulighed for at få den nødvendige hjælp og vejledning til bl.a. MitID, udvide mulighederne for adgang til digital træning og gøre det lettere og mere attraktivt at være digital støtteperson og it-frivillig. 

Der er stor forskel på de udfordringer, danskerne oplever i mødet med det digitale, og derfor er der heller ikke én løsning. Nogle har brug for hjælp og vejledning en gang imellem, mens andre eksempelvis kan have behov for, at pårørende eller støttepersoner kan hjælpe med at håndtere de digitale gøremål.

Aftalekredsen er derfor enige om at gøre det lettere at hjælpe andre med Digital Post. Der er også et fælles ønske om at blive klogere på befolkningens konkrete oplevelser af mødet med offentlige digitale løsninger. Derfor igangsættes en årlig undersøgelse, som skal bidrage til et bedre vidensgrundlag for fremtidige indsatser for de borgere, der er udfordret af digitalisering.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu gør det lettere for de danskere, der synes det digitale er svært. Jeg har en ambition om, at Danmark skal være et foregangsland for digital inklusion, og med aftalen tager vi nogle vigtige skridt på vejen mod det. Men vi er ikke i mål, og derfor er det et område, jeg vil fortsætte med at have et stort fokus på,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Ordførerne bag aftalen udtaler:

”Der er mange fordele ved at være et af verdens mest digitaliserede samfund. Dog er der mange, særligt ældre borgere, der oplever, at den digitale udvikling går enormt hurtigt og nogle gange for hurtigt til, at de kan følge med. I takt med digitaliseringen skal vi sikre, at de borgere får mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Derfor er vi i Danmarksdemokraterne tilfredse med at være med i denne aftale, hvor vi tager ansvar for, at der tages hånd om de ældre og andre digitalt udsatte borgere. Med aftalen iværksættes konkrete initiativer, der skal bidrage til at styrke den enkelte borgers mulighed for at få den nødvendige hjælp og vejledning til at kunne begå sig digitalt,” siger Betina Kastbjerg, Danmarksdemokraterne.

“I Liberal Alliance glæder vi os over denne aftale, som forbedrer vilkårene for de borgere, der er udfordret af digitaliseringen. Det har været vigtigt for os at få skrevet ind i aftalen, at tiltagene ikke skal være et alternativ - men et supplement - til personlig service og hjælp. Vi er også tilfredse med, at der investeres i at styrke borgernes digitale kompetencer, og at det bliver lettere for pårørende at hjælpe digitalt,” siger Alexander Ryle, Liberal Alliance.

”Det kan være svært at følge med i den digitale udvikling i mødet med det offentlige. Mange af os udøver derfor, heldigvis og selvfølgelig, digital nødhjælp. Med aftalen gør vi det lidt nemmere – både for den enkelte borger og for de digitale venner – og opsamler viden til fremtidige forbedringer,” siger Mona Juul, Det Konservative Folkeparti.

“I mange år har Dansk Folkeparti bekæmpet udviklingen hen imod et a-hold og et b-hold som følge af digitaliseringen, hvor store grupper af borgere, herunder ældre, bliver placeret på et analogt sidespor og ikke kan deltage i samfundslivet på linje med andre. Derfor glæder vi os over, at vi med denne aftale er nået et skridt nærmere inklusion af disse grupper – ikke mindst fordi vi hjælper dem med problemer. Det er dog afgørende for Dansk Folkeparti, at fritagelse fra digitale løsninger fortsat er mulig uden diskussion, men det udelukker ikke den gavnlige effekt at få grupper med, som har svært ved at benytte sig af digitale løsninger,” siger Peter Kofod, Dansk Folkeparti.

“I Alternativet arbejder vi for at mindske den digitale kløft mellem borger og samfund. Med aftalen sikrer vi bedre hjælp til dem, der gerne vil have det, samt højner vidensniveauet for hvordan den offentlige digitalisering opleves af især borgere med fysiske og psykiske handikap, som ofte er blevet glemt i udviklingen af selvbetjeningsløsninger,” siger Noah Sturis, Alternativet.

“I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for de skridt, der med aftalen tages i retning af klogere digitalisering med borgeren i fokus. Vi skal udnytte de digitale muligheder, når de giver forbedringer for befolkningen. Samtidig skal vi sikre, at digitalt udsatte borgere, kan få den fornødne hjælp, så vi ikke kommer til at efterlade nogen på perronen, når det digitale tog buldrer afsted,” siger Malte Larsen, Socialdemokratiet.

”Det er vigtigt, at den digitale udvikling ikke udelukker borgere fra fællesskabet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu sikrer bedre hjælp til digitalt udfordrede borgere. Flere skal have mulighed for at drage nytte af de fordele, som de digitale løsninger medfører, og aftalen er et vigtigt skridt i den retning,” siger Linea Søgaard-Lidell, Venstre.

“Digitaliseringen er kommet for at blive, men hos Moderaterne mener vi, at der følger en bunden opgave med den udvikling: at få nærmest alle med - også dem der finder det hele fremmed og svært. Det er stadig nemt at melde sig ud - men man udelukkes også fra muligheder, der gør livet noget nemmere. Det er måske ikke så svært, når man først får det lært? Med aftalen her sikrer vi, at flere får muligheden for at blive trygge digitale medborgere, ligesom vi løbende får ny viden om brugervenligheden,” siger Jeppe Søe, Moderaterne.

Aftaleteksten kan læses her, og der er afsat 54,5 mio. kr. til de fem initiativer i årene 2023-2027.

Med aftalen tages de næste skridt for at forbedre vilkårene for de borgere, der er udfordret af digitaliseringen og for at sikre et inkluderende digitalt samfund. Aftalen skal ses i sammenhæng med, at Folketinget i maj 2023 vedtog en lovændring, der forenkler reglerne for digital fritagelse.

Yderligere oplysninger

Michael Højgaard Bang, presserådgiver, 72 28 24 16, mihb@digmin.dk