Digitaliseringsminister Marie Bjerre sætter kunstig intelligens på dagsordenen i EU

Publiceret 02-06-2023

ChatGPT har givet kunstig intelligens et folkeligt gennembrud. Teknologien rummer et stort potentiale, som vi skal udnytte, men det skal ske på en sikker og ansvarlig måde, mener digitaliseringsministeren. Marie Bjerre har derfor sat kunstig intelligens på dagsordenen, når hun i dag deltager i et rådsmøde blandt de europæiske ministre med ansvar for digitalisering.

Kunstig intelligens udvikler sig ekstremt hurtigt. Det giver anledning til både begejstring og bekymring. I EU forhandles der i øjeblikket om verdens første regler om kunstig intelligens, og Danmark presser aktivt på for en ambitiøs og risikobaseret tilgang.

EU er en stærk reguleringsmuskel, og reglerne vil forventeligt sætte en global standard for kunstig intelligens. Men der er behov for at handle hurtigt og sikre, at borgere kan have tillid til teknologien. Digitaliseringsministeren har derfor sat kunstig intelligens på dagsordenen når hun i dag mødes med sine europæiske ministerkolleger på rådsmødet, så hun kan udveksle ideer og erfaringer og sikre bedre koordination på den korte bane.

”Hvis vi skal regulere kunstig intelligens effektivt, skal vi gøre det i fællesskab i EU. Men vi kan sagtens gå i gang med nationale initiativer, og her glæder jeg mig meget til at høre, hvad mine kollegaer i de andre EU-lande har sat i gang. Vi kan lige så godt lære af hinanden hurtigst muligt, da vi står over for en stor fælles udfordring her,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Digitaliseringsministeren har herhjemme sat gang i udarbejdelse af en vejledning om sikker brug af kunstig intelligens til virksomheder, myndigheder og borgere. Regeringen fortsætter med at opfordre virksomheder til at anvende frivillige ordninger som f.eks. D-mærket og Dansk Standards guide om at undgå bias i kunstig intelligens. Hertil kommer, at regeringen allerede har nedsat en række råd og fora, der skal se nærmere på konkrete udfordringer ved kunstig intelligens, f.eks. når det gælder børns trivsel.  

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, 72282417