Nye offentligt-private projekter skal styrke danske virksomheders cybersikkerhed

Publiceret 06-03-2023

Med Cybersikkerhedspagten sætter Digitaliseringsministeriet og private organisationer fokus på, hvordan man kan imødegå nogle af de alvorlige cybertrusler, dansk erhvervsliv står overfor.

Truslen fra cyberangreb mod danske virksomheder er fortsat høj. Krigen i Ukraine og de seneste måneders cyberangreb på bl.a. danske banker understreger, at digital sikkerhed i danske virksomheder bliver stadigt vigtigere. Samtidig viser undersøgelser, at hele 44 procent af landets små og mellemstore virksomheder har for lavt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil.

Derfor er der behov for handling. Med det offentligt-private samarbejde – Cybersikkerhedspagten – vil Digitaliseringsministeriet og de private organisationer bag pagten nu blæse til kamp for virksomhedernes digitale sikkerhed. I første omgang handler det om at styrke kompetenceudviklingen, skabe bedre vilkår for varsling om trusler og om at udbrede mærkningsordninger. Men mere vil følge i de kommende år.

Digitaliseringsminister Marie Bjerre glæder sig over samarbejdets nye indsatsområder:

”Danmark er et af Europas mest digitale lande, men sikkerheden skal følge med. Det har desværre ikke været tilfældet hidtil. Når man er en lille eller mellemstor virksomhed, er det ofte svært at finde tid og ressourcer til at prioritere cybersikkerheden. Det glæder mig derfor, at vi i Cybersikkerhedspagten kan gå sammen på tværs af den offentlige og private sektor for at samarbejde aktivt og målrettet for at hjælpe danske virksomheder med at styrke cybersikkerheden. Det er en vigtig dagsorden, som kun er blevet vigtigere i lyset af det stigende trusselsbillede.”

Medlemmerne af pagten, der repræsenterer de centrale organisationer på området, har i første omgang valgt at fokusere deres arbejde på tre områder:

  • Kompetenceudvikling: Der skal arbejdes målrettet med opkvalificering af it-sikkerhedskompetencer hos små- og mellemstore virksomheder.
  • Varsling: På foranledning af bl.a. DI’s indledende arbejde er der igangsat et pilotprojekt, der skal afprøve og udvikle letforståelige og handlingsanvisende varsler om aktuelle trusler.
  • Mærkningsordning: Der skal sættes fokus på mærkningsordninger, specifikt D-mærket, som flere af pagtens parter står bag. Mærkningsordninger skal hjælpe virksomheder med at styrke deres it-sikkerhed, samt tydeliggøre over for omverdenen, at virksomheden løfter sit digitale ansvar. Det skal bidrage til større tryghed hos kunder og forbrugere og gøre digital sikkerhed til et konkurrenceparameter.

Fakta om Cybersikkerhedspagten

Cybersikkerhedspagten er et offentligt-privat samarbejde, som består af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, Center for Cybersikkerhed, Dansk Industri, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Industriens Fond, SMV-Danmark, IDA, Finans Danmark, HK og Forsikring & Pension. Derudover kan virksomheder og andre organisationer blive en del af samarbejdet som associeret medlem.

Parterne arbejder for at igangsætte nye indsatser, sikre synergi mellem nye og igangværende indsatser samt at drøfte deres fælles resultater og målsætninger. I første omgang er der igangsat tre arbejdsspor, og flere vil løbende blive oprettet.

Du kan læse mere om Cybersikkerhedspagten, og om hvordan man bliver associeret medlem her.

Cybersikkerhedspagten er en del af den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed 2022-2024.

Yderligere oplysninger

For yderligere information til medier, kontakt presse- og kommunikationschef Poul Aarøe Pedersen på telefon +45 29329847 eller mail: poa@digmin.dk  

For yderligere information om cybersikkerhed: www.sikkerdigital.dk

Få flere nyheder om digitalisering: Følg Digitaliseringsministeriet på Twitter.