Ny digitaliseringsstrategi sætter retning for den digitale udvikling af Danmark

Publiceret 16-11-2023

Regeringen lancerer i dag en ny digitaliseringsstrategi med store investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor. Strategien består af 25 initiativer, der skal gennemføres i perioden 2024-2027.

Regeringen er nu klar til at investere ca. 800 millioner kroner i udviklingen af en bedre digital fremtid for borgere og virksomheder. De konkrete initiativer handler blandt andet om kunstig intelligens, grøn omstilling og digital dannelse blandt børn og unge. Strategien skal være med til at øge væksten, styrke den digitale omstilling i erhvervslivet og understøtte, at der kommer flere it-specialister.

Kunstig intelligens er et af de områder, som regeringen ønsker at sætte retning for. Regeringen afsætter med digitaliseringsstrategien en økonomisk ramme til en helt ny strategisk indsats for kunstig intelligens, som forventes præsenteret i 2024. Der etableres også en såkaldt regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens, hvor virksomheder og myndigheder kan modtage juridisk vejledning om brug af kunstig intelligens i deres projekter.

”Vi er i en brydningstid, hvor teknologien udvikler sig ekstremt hurtigt. Derfor har vi brug for en ny digitaliseringsstrategi, som kommer med løsninger på nogle af de udfordringer, vi står over for. Vi leverer konkrete initiativer, som skal styrke vores velfærd og virksomhedernes konkurrencekraft, skabe et digitalt grundlag for en effektiv grøn omstilling og ikke mindst sikre, at den digitale udvikling foregår ansvarligt. Med Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter regeringen en endnu mere ambitiøs retning for den digitale udvikling – både på kort og lang sigt,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

”Danmark er et gennemdigitaliseret samfund, der i mange år har været først på den digitale bølge. Det fundament skal vi udnytte og styrke. For faktum er, at digitalisering styrker vores virksomheders internationale konkurrenceevne og skaber vækst. Heldigvis er dansk erhvervsliv allerede i dag rigtig langt fremme på digitaliseringen med fx udviklingen af robotter og digitale, grønne løsninger. Men verden har ændret sig. Kampen om nye teknologier er skærpet. Derfor skal vi fra dansk side fortsat investere i vores digitale udvikling og sikre, at endnu flere virksomheder kommer med ombord. Sådan ruster vi os til også at stå stærkt i fremtiden,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

”I Danmark har vi nogle meget ambitiøse klimamål, og vi skal bruge alle redskaber til at nå dem. Et af de redskaber er digitalisering. Bedre data er en forudsætning for en effektiv grøn omstilling, og med digitale løsninger kan vi bedre udnytte energi fra sol og vind og udfase fossile brændsler. Data er vigtig for energiplanlægning både i forsyningssektoren, i erhvervslivet og hjemme hos den enkelte forbruger med vaskemaskine eller elbil. Med et nyt forsyningsdigitaliseringsprogram vil vi sammen med branchen, forbrugerorganisationer og virksomheder styrke adgang og brug af data. For en stærk digitaliseringsstrategi er et vigtigt værktøj til at nå Danmarks klimamål,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Digitaliseringsstrategien bygger videre på blandet andet Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, tlf. 72 28 24 17