Ny pulje til glæde for it-frivillige åbner for ansøgere

Publiceret 10-10-2023

Nu kan civilsamfundsorganisationer søge tilskud til projekter, der understøtter de mange it-frivillige, som hjælper borgere med det digitale.

Civilsamfundet spiller en central rolle i at støtte borgerne i at begå sig i et samfund, der i stigende grad er digitalt. De frivilliges indsats er et vigtigt supplement til den hjælp, man kan få hos for eksempel borgerservice. Derfor har digitaliseringsminister Marie Bjerre etableret en pulje, som understøtter de frivillige, der yder it-hjælp.

”De it-frivillige over hele landet yder en stor - og nogle gange overset - indsats for digitaliseringen i Danmark. Med puljen ønsker jeg at støtte denne indsats og understøtte de frivilliges muligheder for at hjælpe borgerne bedst muligt,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Der kommer løbende nye digitale løsninger, og kompleksiteten i de opgaver, som it-frivillige hjælper borgerne med, stiller høje krav til de frivilliges kompetencer. Med puljen får de frivillige mulighed for at tilegne sig nye kompetencer og aktuel viden.

Digitaliseringsstyrelsen administrerer tilskudspuljen. Puljen kan søges af civilsamfundsorganisationer med frivillige, der hjælper borgere, som er udfordrede af digitaliseringen af samfundet.

Puljen støtter konkrete projekter, hvis primære fokus er at øge de frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og/eller digital sikkerhed. Puljen skal bidrage til at fremme et mere inkluderende digitalt velfærdssamfund for alle.

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2023 kl. 12.

Læs mere om tilskudspuljen her

Fakta om tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp:

Tilskudspuljen er en del af den politiske aftale om Indsatser for digital inklusion, der blev indgået den 27. juni 2023 mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.  Der er afsat i alt 3 mio. kr. til tilskudspuljen, hvoraf 1 mio. kr. er afsat til første ansøgningsrunde i 2023, og 2 mio. kr. er afsat til anden ansøgningsrunde medio 2024.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Michael Højgaard Bang, tlf. 72 28 24 16, mihb@digmin.dk