Digitaliseringsstyrelsen udpeges som tilsynsmyndighed for kunstig intelligens

Publiceret 10-04-2024

Digitaliseringsstyrelsen er blevet udpeget som den nationale tilsynsmyndighed for forordningen om kunstig intelligens.

Som følge af EU-forordningen om kunstig intelligens skal hvert medlemsland udpege én national tilsynsmyndighed, som skal føre et uafhængigt tilsyn med anvendelsen af kunstig intelligens, samt varetage en koordinerende rolle mellem relevante myndigheder i Danmark og i EU.

Digitaliseringsstyrelsen udpeges som national tilsynsmyndighed i Danmark.

”Kunstig intelligens rummer store potentialer for vores virksomheder og samfund, men vi skal som borgere kunne være trygge ved, at teknologien bliver anvendt med omtanke. Derfor har vi med forordningen om kunstig intelligens fået sat nogle fornuftige rammer og regler. Det er nu vigtigt for mig, at vi har et stort fokus på at vejlede virksomheder og myndigheder om de kommende regler, og det er derfor hensigtsmæssigt, at Digitaliseringsstyrelsen vil varetage både implementering og tilsyn med forordningen,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Der blev indgået en politisk aftale i EU om forordningen om kunstig intelligens den 8. december 2023. Forordningen vedtages formelt i foråret 2024, hvorefter reglerne trinvist vil træde i kraft fra 2025. Størstedelen af forordningens regler vil træde i kraft i 2026.

Digitaliseringsstyrelsen skal som national tilsynsmyndighed varetage en koordinerende rolle på tværs af de kompetente myndigheder og samarbejde med andre medlemsstater og Europa-Kommissionen, herunder EU’s nyoprettede AI-office.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk