Ny tilskudspulje til dansk deltagelse i EU’s digitalisering

Publiceret 18-04-2024

Regeringen ønsker at styrke dansk deltagelse i EU’s digitale programmer, så Danmark kan hjemtage EU-midler til digitale projekter. Det skal en ny tilskudspulje bidrage til.

Som led i digitaliseringsstrategien, har Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i dag offentliggjort en tilskudsfond på 30 mio. kr., til at medfinansiere den danske deltagelse i digitale projekter under Digital Europe-programmet.

”EU investerer massivt i digitalisering frem mod 2027. Med tilskudsfonden styrker vi nu danske virksomheder og vidensinstitutioners mulighed for at hjemtage midler fra EU, og aktivt deltage i den europæiske udvikling af digitale teknologier, infrastrukturer og færdigheder. Som digitalt foregangsland har Danmark og danske aktører et stærkt udgangspunkt for at få danske digitale løsninger og den danske tilgang til digitalisering ud i Europa. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Tilskudsfonden vil blive udmøntet i løbet af 2024 og 2025. Dette års første Digital Europe-ansøgningsrunde lukker allerede i maj 2024. Derfor står Digitaliseringsstyrelsen allerede nu klar til at modtage tilskudsansøgninger for denne runde. Projekter i den kommende ansøgningsrunde prioriteres inden for temaerne: 1) data og grøn omstilling, 2) kunstig intelligens og 3) cybersikkerhed.

Alle interesserede opfordres til at søge.

Tilskudsfonden kan tilgås her: Tilskudsfond for medfinansiering af projekter i Digital Europe-programmet

Om Digital Europe-programmet

Digital Europe-programmet løber fra 2021 til 2027 og har til formål at finansiere fælleseuropæiske digitale projekter inden for bl.a. kunstig intelligens, data, cybersikkerhed og digitale færdigheder. Med et samlet budget på over 55 mia. kr. udrulles EU-midlerne gennem åbne projektindkaldelser, som aktører på tværs af medlemslande og associerede lande kan søge.

I langt de fleste projektindkaldelser er der et krav på 50 pct. national medfinansiering, som kan matche det beløb, der bliver givet i EU-midler. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet stiller i tilskudspuljen midler til rådighed, som danske aktører kan søge gennem Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har hidtil medfinansieret den danske deltagelse i to projekter under Digital Europe-programmet med i alt 22 millioner kroner. I projekterne blev der etableret test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens inden for henholdsvis avanceret produktion og smarte byer.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk