Ny pulje skal støtte samarbejde mellem virksomheder omkring cybersikkerhed

Publiceret 29-02-2024

I dag åbner den første tilskudspulje fra det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed. Puljen skal understøtte innovation og samarbejde i cybersikkerhedsektoren og støtte projekter, der styrker cybersikkerheden inden for konkrete brancher.

Det er i stigende grad vigtigt at opbygge de rette kapaciteter til at værne os mod it-kriminelle og andre ondsindede aktører. Derfor giver det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) nu mulighed for, at virksomheder, brancheorganisationer og lignende kan søge finansiering til at udvikle og implementere fælles cybersikkerhedsløsninger, der bidrager til at beskytte virksomheder mod cybertrusler. 

”Hvis vi skal beskytte os bedst muligt mod cyberkriminelle og andre, der vil os det ondt, er det vigtigt, at vi har et stærkt værn indenfor cybersikkerhed. Jeg er derfor glad for, at vi nu laver en aktiv indsats for at understøtte innovative cybersikkerhedsprojekter,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Det vil for mange brancher være en fordel at samarbejde om at styrke cybersikkerheden på tværs af branchen. Puljen giver mulighed for at styrke samarbejdet om cybersikkerhed på tværs af en eller flere brancher, hvor branchens specifikke behov kan tages i betragtning. Der vil være et medfinansieringskrav på 50 procent. Puljen kan både søges af cybersikkerhedsvirksomheder, universiteter, eksisterende og nye virksomhedssamarbejder mv., ligesom det vil være muligt at søge den som et konsortium. 

”Cybertruslen forsvinder ikke og er kun blevet større efter Ruslands invasion af Ukraine. Vi vil derfor fortsætte vores indsats for at styrke den digitale sikkerhed i erhvervslivet, for eksempel ved at fremme et tættere samarbejde mellem virksomheder om cybersikkerhed,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

NCC har til formål at gøre det nemmere for cybersikkerhedssektoren at udvikle og finde finansiering til nye innovative projekter, der kan styrke cybersikkerheden yderligere i Danmark. Den første tilskudspulje på i alt 4,9 mio. kr. åbner i dag d. 29. februar 2024 kl. 12.00. Centeret vil i 2024 og 2025 udmønte i alt 17,3 mio. kr. i tilskudsmidler til innovative cybersikkerhedsprojekter.

Læs mere om puljen på NCC's hjemmeside: https://ncc-dk.dk/

Om NCC

NCC er et nyoprettet center forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og er en del af et fælles europæisk cybersikkerhedsnetværk. I netværket er der et center i hvert medlemsland og de har til formål at forbedre konkurrenceevnen og innovationssamarbejder indenfor cybersikkerhed i EU.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk