Politisk aftale på plads om Danmarks nye digitaliseringsstrategi

Publiceret 08-02-2024

Danmarks nye digitaliseringsstrategi sætter en ambitiøs og ansvarlig retning for den digitale udvikling og investerer blandt andet i grønne digitale indsatser, kunstig intelligens og digitale kompetencer.

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blevet enige om en ny digitaliseringsstrategi for Danmark. Dermed er samtlige af Folketingets partier enige om at udmønte 740 millioner kroner til investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor.

Med den nye digitaliseringsstrategi tager partierne bag aftalen hul på et nyt kapitel i Danmarks digitale udvikling til gavn for både borgere og virksomheder. Strategien består af 29 initiativer, der skal styrke den digitale dannelse for børn og unge, sætte skub i den digitale grønne omstilling og lægge byggestenene til en ny strategisk indsats og vision for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens. Aftalen vil samtidig gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og løfte danskernes digitale kompetencer.

”Som digitaliseringsminister er jeg meget stolt af aftalen, fordi den er både ambitiøs og ansvarlig. Med Danmarks nye digitaliseringsstrategi investerer vi i en fremtid, hvor det digitale er en naturlig del af vores samfund. Det stiller krav til vores viden om det digitales betydning for vores hverdag, og hvordan vi bedst udnytter teknologierne til vores fordel. Jeg er derfor glad for, at vi nu løfter danskernes digitale kompetencer og børns og unges digitale dannelse. Vi styrker også det digitale grundlag for en effektiv, grøn omstilling og øger virksomhedernes konkurrencekraft. Og så vil vi i de kommende år arbejde målrettet med, hvordan vi bedst udnytter potentialerne i kunstig intelligens. Danmark er allerede et af de mest digitale lande i verden, og det skal den nye digitaliseringsstrategi understøtte, at vi bliver ved med at være”, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Ordførerne bag aftalen udtaler:

“Danmark er en digital frontløber. Det kræver udvikling at fastholde den position. Med denne aftale sætter vi rammerne og retningen for den fremtidige digitale udvikling. Denne strategi rummer høje ambitioner. De nye teknologier, der er i rivende udvikling, skal komme alle til gode. Vi skal have flere med. Digitalisering rummer stort potentiale for både borgere og virksomheder. Det handler om øget produktivitet, nemmere kommunikation, uddannelse og sikkerhed,” siger Malte Larsen, Socialdemokratiet.

”Jeg er rigtig glad for aftalen om digitaliseringsstrategien, hvor vi sætter en tydelig retning for den digitale udvikling. Det er vigtigt, at vi forholder os til mulighederne og udfordringerne, som nye digitale teknologier kan medføre. Det har været vigtigt for Venstre, at børn og unge bliver klædt bedre på til at håndtere den digitale udvikling, og at vi får flere IT-specialister, som der er stor efterspørgsel efter. Jeg glæder mig også over, at vi investerer i konkrete initiativer, hvor digitale løsninger kan understøtte en effektiv grøn omstilling og forbedre vilkårene for danske virksomheder,” siger Christoffer Aagaard Melson, Venstre.

“It og digitalisering er et væsentligt område for Moderaterne. Fremtiden kan ikke stoppes – men vi skal fare frem med respekt for den kraft, it er. Digitaliseringen er fuld af helt fantastiske muligheder, som vi skal favne, og strategien sætter fokus på den vækst, vi kan skabe – men vi sikrer også, at det er danske værdier, der styrer udviklingen. Denne strategi sikrer, at vi har åbne øjne på vejen frem, at vi styrker viden og dannelse, og påvirker de globale aftaler, da dette område i sagens natur er grænseoverskridende,” siger Jeppe Søe, Moderaterne.

”Denne aftale indeholder en række gode initiativer, hvoraf nogle af dem også er nye initiativer. Digitalisering, nye teknologier og AI er afgørende vigtigt for Danmarks udvikling, og derfor har SF også stillet en række forslag til en offensiv og progressiv digitaliseringsstrategi, der skulle sætte en ambitiøs retning for det digitale Danmark indenfor sprogteknologi, AI, grøn omstilling, cybersikkerhed, kvantecomputing, teknologiforståelse som obligatorisk fag og dataetik. Desværre nåede denne aftale ikke de ambitioner, som SF og oppositionspartierne lagde op til. Jeg vil dog gerne rose ministeren for at imødekomme SF’s ønske om at sikre, at den tekniske løsning til aldersverifikation ikke bliver personhenførbar. Det har været vigtigt at få det aspekt med i aftalen, så vi ikke risikerer overvågning og utilbørlig omgang med børns og unges personfølsomme oplysninger. Derudover ser jeg frem til at drøfte investeringer i en eventuel dansk sprogmodel, som er nævnt i aftalens afsnit om Strategisk indsats for kunstig intelligens,” siger Lisbeth Bech-Nielsen, Socialistisk Folkeparti.

“Vi når langt fra i mål med denne aftale, men vi tager et skridt i den rigtige retning. Den digitale udvikling sker i et hastigt tempo og rummer store potentialer, men rejser også nye udfordringer. For Liberal Alliance har det været afgørende, at vi med aftalen styrker danskernes digitale kompetencer, udnytter data til at understøtte den grønne omstilling, og at vi accelererer udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens,” siger Alexander Ryle, Liberal Alliance.

”I Danmarksdemokraterne er vi glade for at indgå en aftale om en digitaliseringsstrategi i Danmark. Vi havde gerne set, at man var gået længere, men aftalen er et godt skridt på vejen. Digitalisering spiller en afgørende rolle i dagens samfund, og det er vigtigt, at vi nu giver området et tiltrængt øget fokus og løft. Særligt er vi tilfredse med initiativerne inden for uddannelsesområdet, hvor blandt andet indførelsen af teknologiforståelse som et fag fremover kan ruste børn og unge til en digital hverdag. Desuden støtter vi ambitionerne om, at den digitale udvikling skal arbejde for bedre forhold for især små og mellemstore virksomheder i Danmark. Med aftalen bevæger vi os i den rigtige retning,” siger Betina Kastberg, Danmarksdemokraterne.

”Digitalisering er i dag et basalt grundspil, men også udvikling og muligheder. Derfor er det vigtigt at sætte en retning for den digitale udvikling. Vores fokus har været på anvendelse af digitale løsninger i den grønne omstilling, at sikre mere læring og ikke mindst at booste udviklingen i kunstig intelligens. Vi ser gerne fremadrettet større ambitioner,” siger Mona Juul, Det Konservative Folkeparti.

”I Enhedslisten er vi glade for aftalen om en ny digitaliseringsstrategi, der rummer gode initiativer på en række forskellige områder. Strategien løser selvfølgelig ikke alle de udfordringer, vi står overfor i et mere digitaliseret samfund. Det vil vi i Enhedslisten stadig arbejde for, bl.a. med en bredere teknologisk uddannelse, flere retningslinjer for AI og mere intelligent brug af grøn data generelt,” siger Rosa Lund, Enhedslisten.

”I Radikale Venstre er vi glade for at være med i en digitaliseringsstrategi, der sætter gang i en bred vifte af initiativer. Det er positivt med fokus på, hvordan digitalisering kan fremme den grønne omstilling, ligesom det kommende arbejde med at udforme en AI-strategi bliver vigtigt. For os var det også vigtigt at sætte nogle bedre rammer op for udbud af statslige IT-projekter, så vi undgår kuldsejlede projekter. Der er flere elementer, hvor vi gerne havde set et højere ambitionsniveau – eksempelvis mere konkret handling på cybersikkerhed og et obligatorisk fag i teknologiforståelse for ikke at øge uligheden – men alt i alt er det en fin aftale, der sætter en god retning for de kommende år,” siger Stinus Lindgreen, Radikale Venstre.

”Aftalen om Danmarks digitaliseringsstrategi indeholder mange fornuftige takter. I Dansk Folkeparti lægger vi stor vægt på det inkluderende aspekt i strategien, fordi vi skal sikre, at der ikke findes grupper af borgere, som parkeres på et sidespor. Det gælder især i forhold til ældre mennesker. Det er desuden utrolig vigtigt, at vi får de omkring 20 pct. af befolkningen med manglende digitale færdigheder med på vognen, og at folkeskolen her også løfter en stor del af opgaven,” siger Peter Kofod, Dansk Folkeparti.

”Et digitalt bæredygtigt Danmark kræver blandt andet nye digitale kompetencer, nye digitale borgerrettigheder og gennemsigtige IT-løsninger. Selvom digitaliseringsstrategien ikke tager os hele vejen til et digitalt bæredygtigt Danmark, så kommer vi lidt tættere på. For Alternativet er det særligt vigtigt, at vi nu undersøger mulighederne for at integrere open source i vores offentlige IT. Open source er centralt for opfindsomme, sikre og transparente IT-løsninger. Herudover tager vi nu første skridt mod en digital anerkendelse af regnbuefamilier i Danmark. I dag er det sådan, at kun de to forældre, der har forældremyndigheden, har adgang til bl.a. barnets sundhedskort og Aula. Det er et problem, fordi sociale forældre, altså forældre uden forældremyndighed, ikke har adgang til en række oplysninger om deres barn, herunder lægebesøg, rejser og kontakt med skolen. De offentlige IT-systemer skal afspejle den mangfoldighed af familier, vi har i Danmark,” siger Christina Olumeko, Alternativet.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, tlf. 72 28 24 17