Fire organisationer får støtte til at hjælpe borgere med det digitale

Publiceret 09-01-2024

Fire organisationer modtager tilsammen 1 mio. kr. til at understøtte deres frivilliges arbejde med at yde it-hjælp.

Dansk Handicap Forbund, Ældre Sagen, Landsforeningen af Væresteder og Kirkens Korshær modtager tilskud fra en ny pulje, som understøtter frivillige, der yder it-hjælp.

Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, der har frivillige, som hjælper borgere med det digitale. Puljen skal bidrage til at fremme et mere inkluderende digitalt velfærdssamfund for alle.

”Jeg er glad for at kunne understøtte det store arbejde, som de frivillige organisationer og deres frivillige yder. Jeg ser de frivilliges indsats som et væsentligt bidrag til den formelle hjælp hos fx borgerservice. Projekterne vil bidrage til, at der kommer endnu flere frivillige til at hjælpe de borgere, der er udfordrede af digitaliseringen. Samtidig får de frivillige, som allerede gør en stor indsats, muligheden for at blive endnu bedre,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Puljen støtter konkrete projekter, hvis primære fokus er at øge de frivilliges kompetencer inden for offentlig digitalisering og digital sikkerhed.

Der er i alt tildelt 1 mio. kr. Læs mere om de enkelte projekter her. 

Digitaliseringsstyrelsen modtog 14 ansøgninger, og der blev samlet ansøgt om 4,3 mio. kr.

Fakta om tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp:

Tilskudspuljen er en del af den politiske aftale om Indsatser for digital inklusion, der blev indgået den 27. juni 2023 mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Der er afsat i alt 3 mio. kr. til tilskudspuljen, hvoraf 1 mio. kr. er udmøntet i første ansøgningsrunde i 2023, og 2 mio. kr. er afsat til anden ansøgningsrunde medio 2024.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk