Løsning på Chromebook-sagen og det videre arbejde med problemstillingen

Publiceret 27-06-2024

I forlængelse af Datatilsynets afgørelse fra 30. januar 2024 i ’Chromebook-sagen’ om en række kommuners manglende hjemmel til videregivelse af personoplysninger til afledte formål, noterer regeringen sig, at KL’s dialog med Google og Datatilsynet har resulteret i en kontraktuel løsning, som regeringen forventer håndterer den specifikke udfordring med Chromebooks på skoleområdet.

Det er positivt for kommuner, undervisere og elever, at der er skabt klarhed om anvendelsen af det digitale redskab forud for, at næste skoleår begynder til august.

Regeringen har igangsat et arbejde med at finde løsninger på den bredere og mere generelle problemstilling, som Chromebook-sagen giver anledning til i forhold til videregivelse af data til afledte formål. I forbindelse med Chromebook-sagen anviser Datatilsynet tre mulige måder, behandlingerne af personoplysninger kan bringes i overensstemmelse med lovgivningen på: Tekniske løsninger, kontraktuelle løsninger eller lovgivningsløsninger.

Regeringen mener, at de tre løsningsveje også kan være vejledende for tilgangen til løsninger på den bredere problemstilling. Derfor vil regeringen afklare yderligere, hvordan de tre overordnede løsningsveje også kan anvendes på andre områder end skoleområdet.

Yderligere oplysninger

Camilla Severin Madsen, presserådgiver, csm@digmin.dk, tlf. 22 46 64 70