Høj tilfredshed med de offentlige digitale løsninger

Publiceret 04-03-2024

En ny måling viser, at mere end 7 ud af 10 danskere er tilfredse med de offentlige borgerrettede digitale løsninger som MitID, Digital Post og borger.dk, samt de to apps for sundhedskort og kørekort.

Opdateret 11.3.2024 med korrekte tal i tabel og rapport. Se uddybning i bunden af siden.

For at blive klogere på danskernes oplevelse af nogle af de mest anvendte offentlige digitale løsninger, har Digitaliseringsstyrelsen fået lavet en brugertilfredshedsundersøgelse af styrelsens digitale løsninger.

I løbet af de seneste tre år har danskerne både fået MitID og en ny Digital Post-løsning, og målingen viser, at danskerne har taget løsningerne til sig.

I den nye måling angiver 7 ud af 10 brugere på tværs af de borgerrettede løsninger, at de er tilfredse, og antallet af utilfredse brugere ligger mellem 1 procent og 6 procent på de enkelte løsninger. For de virksomhedsrettede løsninger Digital Post til virksomheder og MitID Erhverv ligger tilfredsheden lavere.

”Det er meget positivt, at så stor en andel af danskerne er tilfredse med vores offentlige digitale løsninger, men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer – for eksempel på løsningerne rettet mod virksomheder. Derfor er jeg glad for, at vi nu får værdifuld viden, som vi kan bruge i vores arbejde med at gøre dem endnu bedre at bruge. Det er vigtigt for mig, at vi indretter de digitale løsninger, så alle kan anvende dem, og det vil jeg fortsætte med at have et stort fokus på,” siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Om målingen

Målingen er foretaget af Epinion for Digitaliseringsstyrelsen. Målingen omfatter i alt syv brugertilfredsheds-undersøgelser af Digitaliseringsstyrelsens digitale løsninger. Data er indsamlet i oktober 2023 blandt et repræsentativt udsnit af brugerne af løsningerne og er baseret på svar fra i alt 8.031 respondenter. Undersøgelserne indeholder spørgsmål om blandt andet tilfredshed, tillid, sikkerhed, anvendelse, brugervenlighed og supportbehov. 

Tilfredshed med de digitale løsninger

Løsning

Målgruppe

Tilfreds

Neutral

Utilfreds

Digital Post

Borgere

79 pct.

16 pct.

5 pct.

MitID

Borgere

74 pct.

20 pct.

6 pct.

Borger.dk

Borgere

71 pct.

25. pct.

4 pct.

Sundhedskort-app

Borgere

83 pct.

15 pct.

2 pct.

Kørekort-app

Borgere

91 pct.

8 pct.

1 pct.**

Digital Post til virksomheder

Virksomheder

53 pct.

34 pct.

13 pct.

MitID Erhverv*

Virksomheder

63 pct.

26 pct.

11 pct.

Privat MitID til Erhverv*

Virksomheder

77 pct.

14 pct.

9 pct.

*Målingen er fortaget for både MitID Erhverv og privat MitID til erhverv, der fx anvendes af enkeltmandsvirksomheder. Betragtes de to MitID erhverv-løsninger samlet, er 70 procent af brugerne tilfredse med løsningen, 20 procent neutrale og 10 procent utilfredse.

**Det fremgik tidligere af tabellen herover, at utilfredsheden med kørekort-appen er tre procent. Dette var en fejl. Det korrekte tal er én procent. Se uddybning herunder.

Tilfredsheden måles på en skala fra 0-10. Tilfreds (7-10), neutral (4-6) og utilfreds (0-3). Grundet afrunding summerer ikke alle rækker i tabellen til 100 procent.

Opdatering 11.3.2024:

Efter offentliggørelse af rapporten ”Brugerundersøgelse af de borgerrettede digitale løsninger” har Epinion konstateret flere fejl i rapporten. For det første på side 11 i relation til andelen af brugere, der er utilfredse med kørekort-appen. Her fremgik det tidligere, at tre procent var utilfredse med kørekort-app’en. Det korrekte tal er én procent. For det andet på side 18 i forhold til brugernes vurdering af sikkerheden ved anvendelse af systemløsningerne. Her var alle tallene fejlbehæftede og viste en lavere vurdering af sikkerheden, end det reelt er tilfældet. De fejlbehæftede tal kan genfindes her, og rapporten er nu opdateret med de korrekte tal.

Epinion har sendt følgende udtalelse:

"Epinion vedkender sig ansvaret for fejlene i rapporten. Vi har gennemgået rapporten og de bagvedliggende data, og vi har konstateret, at der er tale om manuelle fejl, som er sket i forbindelse med udarbejdelse af selve rapporten, som desværre ikke er blevet opdaget i vores kvalitetskontrol. De bagvedliggende data fra undersøgelsen er korrekte, og vi har nu opdateret rapporten, så resultaterne i den opdaterede version er korrekte."

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk