LGBT+ personer oplever mere mistrivsel, vold og diskrimination end befolkningen generelt

Publiceret 09-08-2022

Ny undersøgelse fra VIVE slår fast, at LGBT+ personer generelt har lavere uddannelsesniveau, lavere beskæftigelse, lavere livstilfredshed, mere ensomhed, dårligere helbred, færre sociale relationer og er mere udsatte for vold og diskrimination end befolkningen generelt. Den viser også, at der er store forskelle inden for LGBT+ gruppen.

Undersøgelsen fra VIVE har set på homo-, biseksuelle og transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse i forhold til den øvrige befolkning. Selvom der de seneste år er sket en forbedring i LGBT+ personers rettigheder, oplever gruppen stadig større mistrivsel end befolkningen generelt. Undersøgelsen viser bl.a., at homo- og biseksuelle dobbelt så ofte oplever at have været udsat for diskrimination i forhold til heteroseksuelle. For transpersoner er det seks ud af ti, der har oplevet diskrimination.

Ligestillingsminister Trine Bramsen siger:

"Vi skal blive ved med at kæmpe for LGBT+ personers rettigheder og ligestilling. Undersøgelsen taler sit tydelige sprog. LGBT+ personer oplever stadig større mistrivsel og udfordringer end andre i Danmark. Jeg glæder mig derfor til snart at offentliggøre regeringens nye LGBT+ handlingsplan. For vi er ikke i mål. Vi skal ikke acceptere, at seksuel orientering og kønsidentitet giver et dårligere liv eller færre muligheder."

Inden for LGBT+ gruppen er der på en række områder forskelle i trivslen og udfordringerne. Transpersoner er en særligt udsat gruppe. 41,8 pct. af transpersoner angiver, at de har oplevet vold, og kun 52,3 pct. er i beskæftigelse mod 87 pct. for den øvrige befolkning. En anden særligt udsat gruppe er biseksuelle, og særligt biseksuelle kvinder. Her har 54,8 pct. alene grundskolen eller gymnasiet som højeste fuldførte uddannelse. For homo- og heteroseksuelle kvinder er det 27,5 pct. og 32 pct. Derudover har 31,9 pct. af biseksuelle kvinder oplevet psykisk vold. Det gælder 25,1 pct. af homoseksuelle kvinder og 17,4 pct. af de heteroseksuelle kvinder.

På en række områder viser undersøgelsen, at homoseksuelle klarer lige så godt som den øvrige befolkning, men samtidig er der også centrale steder, hvor homoseksuelle oplever udfordringer. F.eks. oplever homoseksuelle mænd (14 pct.) mere end dobbelt så ofte som heteroseksuelle mænd (6,6 pct.), at de i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på deres eget liv. For homoseksuelle kvinder har 30,5 pct. oplevet fysisk vold, psykisk vold og/eller seksualiseret vold, mens det er 19,6 pct. hos heteroseksuelle kvinder.

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af den store SHILD-befolkningsundersøgelse, der blev sendt ud til 38.000 mennesker og hvor de homo- og biseksuelle respondenter er identificeret. Transpersonerne er identificeret via en opgørelse fra Danmarks Statistik over personer, der har skiftet juridisk køn. Besvarelserne fra respondenterne er suppeleret med registerdata.