Danmark får topplacering på årets Rainbow Map

Publiceret 12-05-2022

Danmark indtager en 2. plads på det europæiske Rainbow Map index for LGBT+ rettigheder. Den historisk flotte placering skyldes store fremskridt med at styrke rettigheder for LGBT+ personer.

I 2021 lå Danmark på en 9. plads, siden er der sket store lovmæssige fremskridt. Det betyder, at Danmark tager et spring op ad ranglisten og nu ligger på 2. pladsen blandt 49 europæiske lande på ILGA-Europes Rainbow Map. Placeringen viser Danmarks rolle som forgangsland for rettigheder på LGBT+ området.

ILGA-Europe, der er den paneuropæiske LGBTI-organisation, tildeler hvert år de europæiske lande en score i forhold til LGBTI-personers retsstilling i det enkelte land.

"LGBT+ miljøet har igennem mange år gjort et kæmpe arbejde for at sikre rettighed for LGBT+ personer. Der skal være plads til forskellighed i fællesskabet – alle skal kunne leve det liv, de ønsker og være den, de er. Med den nye bedre placering understreger vi, at vi i Danmark tager LGBT+ rettigheder alvorligt og fortsætter kampen for at udvide dem," siger ligestillingsminister Trine Bramsen.

I 2020 lancerede regeringen 10 tiltag, der skal styrke lovgivningen på LGBT+ området i et samlet udspil: Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer. I dag er 8 ud af 10 tiltag i udspillet gennemført. De sidste tiltag forventes gennemført i næste folketingssamling.

Fremgangen i placeringen skyldes især, at regeringen og Folketinget har sikret en tydelig beskyttelse af LGBT+ personer i lovgivningen mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Det betyder, at det nu er helt tydeligt i lovgivningen, at det er forbudt at forskelsbehandle på baggrund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika. Lovgivningen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Danmark ligger kun efter Malta, som har ligget i spidsen siden 2016. Tredjepladsen går til Belgien, og derefter kommer Luxembourg og Norge.