26 initiativer i historisk ambitiøs handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Publiceret 27-06-2023

Ligestillingsminister Marie Bjerre offentliggør i dag den samlede handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, der skal sikre tidligere opsporing af volden og bedre hjælp til ofrene, deres børn og voldsudøveren. Samlet er der afsat i alt 233,8 mio. kr. i perioden fra 2023-2026 og derefter varigt 37,9 mio. kr. årligt.

Reception på Danner i København
Handlingsplanen blev offentliggjort ved en reception på Danner i København.

I dag offentliggør ligestillingsminister Marie Bjerre den samlede handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, der indeholder 26 initiativer og et historisk højt beløb til indsatsen.

Hvert år er 82.000 kvinder og 43.000 mænd udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomiske vold fra en partner eller ekspartner. Gennemsnitligt bliver 12 kvinder og 3 mænd hvert år dræbt af deres partner eller ekspartner.  Mere end halvdelen (56 pct.) af de dræbte kvinder i perioden 1992-2016 blev slået ihjel af deres nuværende eller tidligere partner.

Handlingsplanen består af initiativer, der er blevet aftalt i forbindelse med finansloven for 2023 og aftalen om udmøntning af SSA-reserven (Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet). Initiativerne skal sikre en bred indsats, der bidrager til, at færre udsættes for vold i familien, at færre børn vokser op i et hjem med vold, samt forebygge, at partnervold eskalerer og risikerer at ende i partnerdrab.

”Jeg er stolt over at kunne præsentere en så stor og ambitiøs handlingsplan, hvor vi sammen med Folketingets partier har afsat et historisk højt beløb til at bekæmpe partnervold og partnerdrab. Partnervold er et samfundsproblem. Med handlingsplanen sætter vi ind med - tidlig opsporing, mere hjælp til ofrene, deres børn og udøverne, øget viden og bedre koordination. I Danmark skal ingen være i tvivl om, at vold mod sine nærmeste er uacceptabelt. Det har vi som samfund et fælles ansvar for at stå fast på. Derudover er jeg glad for, at vi endelig får ligestillet tilbuddene til voldsudsatte mænd,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Handlingsplanen er blevet til i dialog med civilsamfundet og aktører på området og bygger på et udspil, som den tidligere ligestillingsminister lancerede i juni 2022.

Hele handlingsplanen kan læses her, og de 26 initiativer er:

Vold er et samfundsansvar – koordinering og tidlig opsporing

 1. Udvikling af et systematisk opsporingsredskab til sundhedspersonale i mødet med gravide og nybagte forældre
 2. Opkvalificeringsforløb til sundhedspersonale om opsporing og håndtering af vold mod gravide og nybagte forældre
 3. Kommunale beredskaber til opsporing og håndtering af vold i nære relationer
 4. Partnerskab til bekæmpelse af vold i nære relationer og partnerdrab
 5. Videreførelse og styrkelse af Lev Uden Vold
 6. En national oplysningsindsats om partnervold
 7. Undersøgelse om udviklingen i forekomsten af partnervold i Danmark
 8. Landsdækkende årlig kreativ konkurrence til forebyggelse af kærestevold blandt unge

 

Der skal handles – tidlig og effektiv indsats

 1. Pulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne
 2. Tilskud til Danners og Projekt Q-værks ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder
 3. Målrettet støtte og behandlingstilbud til voldsudsatte gravide og nybagte forældre i sundhedssystemet
 4. Ligestilling af krisecentertilbud til voldsudsatte mænd
 5. Pulje til indsatser for børn og unge, der er vokset op med vold i hjemmet
 6. Styrket beskyttelse af børn ift. forældremyndighed og samvær
 7. Mulighed for iværksættelse af psykologbehandling af børn ved kun én forælders samtykke
 8. Bedre beskyttelse af børn, der har ophold på krisecenter og skifter skole
 9. Guide – Den rette hjælp til børn og pårørende til partnerdrab.
 10. Udvidelse af voldsbestemmelsen i udlændingeloven

 

Voldscirklen skal brydes – større fokus på voldsudøveren

 1. Kriterier for prøveløsladelse af indsatte, der er dømt for partnervold eller partnerdrab
 2. Landsdækkende ambulant behandling af voldsudøvere og deres familier
 3. Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet styrkes
 4. En national sikkerhedsvejledning om digital sikkerhed og stalkerware
 5. Strafreform sætter hårdere ind overfor vold
 6. Styrket opfølgning på vold i hjemmet, når politiet har været ude til voldsepisoder i hjemmet
 7. Styrket indsats i politiet over for ofre for vold i nære relationer
 8. Viden om relationen mellem offer og gerningsperson samt om drab i Danmark, herunder partnerdrab

Yderligere oplysninger

Michael Højgaard Bang, presserådgiver, 72 28 24 16, mihb@digmin.dk