Nu åbner ansøgningspulje til fremme af trygge fælleskaber uden seksuel chikane

Publiceret 27-03-2023

Pulje på 2,75 mio. kroner skal bidrage til tryghed og forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane.

Som led i Alliancen mod seksuel chikane åbner en ansøgningspulje. Formålet er at fremme trygge fællesskaber og forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane i unges uddannelses- og fritidsliv samt bredt i forenings- og idrætslivet.

Frist for ansøgningen er den 10. maj 2023.

Alliancen udspringer af trepartsaftalen om seksuel chikane på arbejdspladser fra den 4. marts 2022. Alliancen ledes af ligestillingsministeren og består p.t. af 29 organisationer på arbejdsmarkeds-, uddannelses-, fritids- og forenings- samt ligestillingsområdet.

Undersøgelser peger på, at unge kvinder og mænd i højere grad udsættes for seksuel chikane og uønsket opmærksomhed end befolkningen generelt. Unge oplever seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i alle dele af samfundet; på uddannelser, praktikpladser og i fritidslivet. Også i idræts- og foreningslivet forekommer seksuel chikane, krænkelser og overgreb.

Der er på den baggrund afsat i alt 2,75 mio. kroner i 2023 til konkrete projekter, som skaber øget viden, bevidsthed og dialog om udfordringerne, samt giver værktøjer til, hvordan man kan fremme trygge fælleskaber og forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane inden for indsatsområderne: 1) unge – fritidsliv og uddannelse og 2) idræts- og foreningsliv.

Læs mere om ansøgningspuljen og ansøgningsproceduren her.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, 72 28 24 17