Ansøgningspulje om forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser mv. blandt LGBT+ personer

Publiceret 15-08-2022

Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling har netop udmeldt en ansøgningspulje, som skal bidrage til at forebygge og mindske antallet af LGBT+ personer, som udsættes for partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser, ved at skabe øget viden, bevidsthed og dialog om udfordringerne i LGBT+ miljøet.

Frist for ansøgningen er den 31. oktober 2022.

I aftalen om finansloven for 2022 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne af den 6. december 2021 blev partierne enige om at afsætte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om, at der afsættes midler til en ansøgningspulje med det formål, at forebygge og mindske antallet af LGBT+ personer, som udsættes for partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser mv.

Undersøgelser peger på, at LGBT+ personer oftere oplever bl.a. partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser end befolkningen generelt. Der er på den baggrund afsat i alt 1,8 mio. kr. i 2022-2025 til ansøgningspuljen, som skal igangsætte dialog- og opmærksomhedsskabende aktiviteter i LGBT+ miljøet om udfordringerne.

Ansøgningspuljen kan søges af organisationer, NGO’er og frivillige foreninger. Ansøgningspuljen kan søges af én organisation eller af flere organisationer i samarbejde. Der gives tilskud til ét projekt.

Læs mere om ansøgningspuljen og ansøgningsproceduren her

Statens tilskudspuljer: Ansøgningspulje om forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser mv. blandt LGBT+ personer