Om Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Her kan du læse mere om ministeriets arbejde.

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet blev oprettet som følge af dannelsen af ​​en ny regering den 15. december 2022.

I Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet skaber vi forandringer for fremtiden.

Med digitalisering sætter vi kursen for fremtidens digitale Danmark. Vi arbejder for, at det bliver nemmere at være dansker og drive virksomhed i Danmark – og vi skal sikre, at vi får alle med. Vi arbejder for, at vi får de bedst mulige digitale betingelser for at løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi har høje ambitioner for Danmarks digitale fremtid.

På ligestillingsområdet arbejder vi for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og LGBT+ personer, så alle har reelt lige rettigheder og muligheder for at udfolde sig og deltage i samfundet. Der skal være plads til at være den, man er, uden at blive mødt med diskrimination og fordomme. Ligestilling er en grundlæggende værdi, som vi arbejder for at fremme både nationalt og internationalt. Vi sætter en ære i at være ordentlige. Det er hverdagens pejlemærke. Samtidig gør vi en dyd ud af enkle løsninger, og at der er kort fra tanke til handling.

Vi er stolte af en arbejdskultur, hvor tillid og samarbejde er en selvfølge, og fleksibilitet er et nøgleord – også når det handler om, hvor og hvornår vi arbejder.