Ansøgningspulje til oplysning, rådgivning og støtte til LGBT+ børn og unge

Publiceret 15-08-2022

Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling har udmeldt en ansøgningspulje til oplysning, rådgivning og støtte til LGBT+ børn og unge.

Frist for ansøgningen er den 31. oktober kl. 12.00.

I aftalen om finansloven for 2022 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne af den 6. december 2021 blev partierne enige om at afsætte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om, at der afsættes midler til en ansøgningspulje med det formål at støtte projekter, der bidrager til at øge LGBT+ børn og unges trivsel.

Undersøgelser viser, at mange LGBT+ børn og unge mistrives, er trist og ikke føler, de kan være fuldt åbne om, hvem de er. Samtidig oplever alt for mange LGBT+ elever, at der bliver brugt homo- og transfobiske skældsord i skolen. Der er på den baggrund afsat i alt 3,5 mio. kr. i 2022-2025 til en ansøgningspulje, som skal medvirke til at mindske fordomme over for og øge trivslen blandt LGBT+ børn og unge i skoler og på ungdomsuddannelser.

Der kan søges om midler til projekter inden for et eller flere indsatsområder: 1) Oplysning og bekæmpelse af fordomme over for LGBT+ personer blandt børn og unge i grundskoler og på ungdomsuddannelser, 2) rådgivning og støtte til LGBT+ børn og unge, samt 3) oplysning og rådgivning til forældre og/eller andre relevante personer f.eks. lærere og pædagoger, der er i kontakt med LGBT+ børn og unge.

Ansøgningspuljen kan søges af organisationer, NGO’er og frivillige foreninger. Der forventes givet støtte til maksimalt 3-4 projekter, støtten vil være på minimum 500.000 kr. pr. projekt.

Læs mere om ansøgningspuljen og ansøgningsproceduren her

Statens tilskudspuljer: Ansøgningspulje om oplysning, rådgivning og støtte til LGBT+ børn og unge