Finanslovsforslag: Regeringen afsætter millioner til at bremse vold i hjemmet

Publiceret 31-08-2022

I finanslovsforslag afsætter regeringen i 2024 12 mio. kr. og herefter 23 mio. kr. årligt varigt til et initiativ om skærpet underretningspligt.

Som led i regeringens udspil til Handlingsplan mod partner vold og partnerdrab har regeringen i 2024 afsat 12. mio. kr. og derefter 23 mio. kr. varigt til initiativet om skærpet underretningspligt. Målet er, at det skal stå helt klart for alle, at mistanke om vold skal underrettes – også når børn er vidne til vold mellem forældrene.

"Vold er aldrig privat. Alt for mange – især kvinder – oplever vold i hjemmet. Det skal vi tale om og handle på. Derfor har vi i regeringen prioriteret en varig finansiering af en skærpet underretningspligt for de offentlige ansatte, der har en mistanke om, at børn lever i hjem, hvor der er vold," siger Trine Bramsen.

I dag er fagpersoner til at underrette kommunen, hvis de får kendskab eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år er udsat for overgreb. Med initiativet om skærpet underretningspligt skal samme forpligtelse gælde, hvis fagpersoner får kendskab til eller grund til at antage, at et barn overværer vold i hjemmet.

Initiativet er en del af regeringens udspil til Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, der blev lanceret af ligestillingsministeren i juni måned. Planen indeholder ud over initiativet om skærpet underretningspligt 21 andre initiativer, som regeringen foreslår finansieres med bl.a. midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.