Ligestillingsministeren sætter retningen for årets ligestillingsarbejde

Publiceret 25-02-2022

I dag offentliggør ligestillingsminister Trine Bramsen regeringens perspektiv- og handlingsplan for ligestilling i 2022. Med 64 ligestillingsinitiativer fordelt på 13 ministerområder er planen både bred og ambitiøs.

"Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af de vigtigste danske værdier. Vi er langt, men jeg vil som ligestillingsminister gerne slå fast, at vi ikke har ligestilling i Danmark endnu, hvilket også fremgår tydeligt af handleplanen. Ligestilling kommer ikke af sig selv. Det kræver politik, og regeringen har en klar ambition om at gøre en forskel," siger ligestillingsminister Trine Bramsen.

Med årets perspektiv- og handlingsplan fremlægger regeringen sit arbejdsprogram for ligestilling det kommende år. Der sættes ind med konkrete initiativer inden for fire indsatsområdet: 1) Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familieliv, 2) Frihed og lige rettigheder for alle, 3) Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer og 4) Ligestilling og rettigheder globalt.

"Vi har allerede taget en række vigtige skridt med en samtykkebaseret voldtægtslov og øremærket orlov til fædre og mødre og senest fremsat lovgivning, der skal sikre flere kvinder i topledelse og bestyrelser. I det kommende år fortsætter en trepartsaftale om seksuel chikane, en kommission for indvandrerpiger- og kvinders rettigheder og en ny LGBT+ handlingsplan. Vi skal hele tiden løfte barren, ikke mindst i en tid hvor vi oplever, at kvinder og pigers rettigheder er under pres flere steder i verden,” siger ligestillingsminister Trine Bramsen.

Ud over at læse om de 64 konkrete initiativer kan man finde relevante tal og fakta på ligestillingsområdet og se, hvordan det er gået med at gennemføre initiativerne fra sidste år.

Perspektiv- og handlingsplanen for ligestilling 2022 afgives som en redegørelse til Folketinget, der følges op med en redegørelsesdebat den 31. marts 2022.