Ny lovgivning skal få flere kvinder i bestyrelser og ledelse

Publiceret 22-02-2022

Regeringen styrker nu lovgivningen, så den i højere grad understøtter en mere ligelig kønssammensætning i ledelse og bestyrelser i både de store private virksomheder og i den offentlige sektor. Danmark halter efter de øvrige nordiske lande, når det kommer til andelen af kvinder i ledelse og bestyrelser, og udviklingen går for langsomt.

Folketingen behandler i dag to lovforslag, der har til formål at fremme en mere ligelig kønssammensætning i både ledelse og bestyrelser i private virksomheder og i den offentlige sektor. Med lovforslagene forpligtes ca. 2400 private virksomheder og hele den offentlige sektor til at opstille måltal for både kønssammensætningen i bestyrelser og som noget nyt også i ledelse. Samtidig skal lovforslagene skabe mere åbenhed og gennemsigtighed, så det bliver muligt at følge udviklingen og de opstillede måltal.

Ligestillingsminister Trine Bramsen siger:

"I Danmark bryster vi os ofte af at være et af verdens mest ligestillede lande. Men når det kommer til kvinder i ledelse, sakker vi bagud i forhold til rigtig mange lande. Det er regeringens ambition, at vi skal have flere kvindelige topledere i både dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Vi ønsker et samfund, hvor både kvinder og mænd har mulighed for at få indflydelse og sidde med om bordet, når beslutningerne træffes. Det vil lovforslagene understøtte."

Erhvervsminister Simon Kollerup er ansvarlig for lovforslaget vedr. kønssammensætningen i de store private virksomheder:

"Desværre ser vi stadig en skæv fordeling af kønnene i de øverste ledelseslag ude i vores virksomheder. Og selvom det går fremad, går det simpelthen for langsomt. I regeringen vil vi derfor indføre krav om, at de største danske virksomheder skal sætte et måltal for kønsbalancen, indtil der er opnået en lige fordeling af kvinder og mænd. Samtidig vil vi skabe mere åbenhed og gennemsigtighed om virksomhedernes måltal og kønsbalance. For det skal ikke være ens køn, men ens talent og gode idéer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv."

Ligestillingsministeren står for lovforslaget, der bidrager til en mere ligelig kønssammensætning i toppen af den offentlige sektor. I dag retter lovgivningen sig mod statslige virksomheder og institutioners bestyrelser. Med de nye regler forpligtes de organisationer, der har over 50 medarbejdere, også til at opstille måltal for kønssammensætningen i øverste ledelsesniveauer.

Derudover udvides målgruppen, så hele den offentlig sektor kommer med. Det betyder, de største kommunale fællesskaber bliver omfattet af lovgivningen. Derudover skal kommuner, regioner, regionale sygehuse samt ministerier og statslige institutioner uden en bestyrelse nu også opstille måltal for køns-sammensætningen i de øverste ledelsesniveauer. Samtidig skabes der større gennemsigtighed, så udviklingen kan følges på tværs af den offentlige sektor på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

Med lovforslagene forpligtes private virksomheder og offentlige institutioner mv., der ikke har en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer, til at udarbejde en politik, der har til formål at øge det underrepræsenterede køn.

Endelig er det hensigten at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om virksomheders og institutioners arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen via offentligt tilgængelige hjemmesider, der giver mulighed for at sammenligne og følge udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse.