Ny Alliance går sammen mod seksuel chikane

Publiceret 03-06-2022

Hver femte unge kvinde er i dag udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Minister for ligestilling Trine Bramsen afholder i dag det første møde i Alliancen mod seksuel chikane, som skal bidrage til opgøret med seksuel chikane i det danske samfund blandt andet på arbejdsmarkedet, uddannelsesområdet og i kultur- og fritidslivet.

Med Alliancen mod seksuel chikane vil ligestillingsministeren, arbejdsmarkedets parter, repræsentanter fra uddannelser, foreninger og civilsamfundet arbejde sammen om at bekæmpe seksuel chikane i det danske samfund. Alliancen mødes første gang i dag og skal de næste fem år sætte fokus på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane gennem fælles aktiviteter, dialog, erfaringsudveksling og videndeling. Samtidig lanceres en hjemmeside, hvor man blandt andet kan finde viden, værktøjer og følge med i alliancens aktiviteter. Der er afsat cirka fem millioner kroner til projekter og aktiviteter i alliancen.

Helt nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 133.000 kvinder og 49.000 mænd har inden for det seneste år været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra en partner, et familiemedlem, ven eller bekendt, en kollega eller en fremmed. Hver femte unge kvinde mellem 16 og 24 år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder.

"133.000 kvinder har det seneste år været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Særligt de unge kvinder er udsatte. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke den enkeltes ansvar at gøre op med seksuel chikane. Det er et samfundsansvar. Alliancen mod seksuel chikane skal bidrage til den nødvendige kulturændring bredt i samfundet," siger minister for ligestilling Trine Bramsen.

Alliancen er en del af trepartsaftalen om seksuel chikane, som blev indgået den 4. marts 2022 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Aftalen indeholder 17 initiativer, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen blandt andet gennem en styrkelse af reglerne på området.

Alliancens deltagere forpligter sig til at skabe en dialog og videndeling om forebyggelse og bekæmpelse af seksuel chikane og igangsætte, drive eller understøtte projekter, der skal få flere til at arbejde med kulturændringer. Derudover skal alliancen arbejde for at udbrede kendskab til de forebyggende redskaber, der allerede eksisterer i dag.

Fakta

  • 6,2 pct. (133.000) af kvinder og 2,4 pct. (49.000) af mænd har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for det seneste år.
  • Hver femte (20,2 pct.) kvinde mellem 16 og 24 år har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år. For mænd i samme aldersgruppe er andelen 4,5 pct.
  • Blandt de kvinder og mænd, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, er det langt de fleste, der har oplevet det mere end én gang inden for det seneste år; hver sjette af de udsatte kvinder og hver fjerde af de udsatte mænd har oplevet det mere end ti gange det seneste år.

Kilde: Algren og Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Vold og overgreb i Danmark (publiceres juni 2022).