Ny undersøgelse om omfanget af vold og overgreb i Danmark 2021

Publiceret 23-06-2022

Undersøgelsen kortlægger omfanget og udviklingen af vold og partnervold, herunder fysisk, psykisk og seksuel vold, samt vold og uønsket seksuel opmærksomhed i Danmark.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har som led i den nationale handlingsplan til bekæmpelse af fysisk og psykisk vold i nære relationer 2019-2022 undersøgt omfanget af vold og overgreb i 2021. Undersøgelsen følger op på tidligere undersøgelser fra 2005, 2010 og 2017.

Rapporten skønner, at 5,5 pct. af kvinder (ca. 118.000) og 4,0 pct. af mænd (ca. 83.000) over 16 år har været udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold i 2021. For første gang måler undersøgelsen også den psykiske partnervold. Det estimeres, at 112.000 (5,2 pct.) og 76.000 mænd (3,7 pct.) har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner i 2021.

Samtidig viser rapporten, at der er færre kvinder, der er udsat for fysisk vold. Det er gået fra estimeret 38.000 (1,6 pct.) i 2017 til 24.000 kvinder (1 pct.) om årligt i 2021. Antallet af mænd, der er udsat for fysisk partnervold, har ikke ændret sig og er på ca. 20.000 (0,8 pct.).

Rapporten kortlægger endvidere omfanget af seksuelle overgreb. 2,8 pct. af kvinder var det seneste år udsat for ubehagelig seksuel beføling, forsøg på eller gennemført tvunget samleje, eller andre seksuelle overgreb, det tilsvarende tal for mænd er 0,8 pct. Derudover viser undersøgelsen, at 6,2 pct. kvinder og 2,4 pct. mænd det seneste år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

SDU vurderer, at omfanget af vold kan være påvirket af, at dataindsamlingen er sket under COVID19 nedlukningen. Vurderingen er endvidere, at omfanget af fysisk partnervold skønnes på nogenlunde samme niveau i sammenlignelige undersøgelser i perioden.