Ny undersøgelse sætter spot på de udfordringer LGBT+ familier med tre eller fire forældre kan møde

Publiceret 13-08-2023

Ligestillingsminister Marie Bjerre iværksætter på baggrund af undersøgelsen et tværministerielt arbejde, der skal se på mulighederne for at skabe bedre rammer for LGBT+ familier med tre eller fire forældre.

Der er ca. 58.300 LGBT+ familier i Danmark, som har børn under 18 år. De ligner på mange måder andre familier, både i forhold til hvor mange børn de har, hvor i landet de bor og i forhold til stabiliteten af deres parforhold. Men LGBT+ personer med børn trives lidt dårligere end andre og er oftere ensomme. Det viser en ny undersøgelse, som netop er offentliggjort.

”Man kan være familie på flere måder, og det skal der være plads til. Undersøgelsen viser, at LGBT+ familier med tre eller fire forældre oplever, at det kan være svært at passe ind, og at der er barrierer for, at forældrene kan påtage sig den forældrerolle, de ønsker i deres familieform. Derfor starter jeg nu et arbejde, der skal se på, hvordan vi kan skabe bedre rammer og flere muligheder for, at de sociale forældre kan tage del i forældreskabet, så længe det er bedst for barnet,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Undersøgelsen er gennemført af VIVE, som en del af den nationale LGBT+ handlingsplan for 2022-2025. I undersøgelsen har man fokuseret på de udfordringer, som udvalgte LGBT+ familier har oplevet ved familiedannelse, i hverdagen og i mødet med det offentlige.

Blandt de udfordringer, som nævnes i undersøgelsen, er en oplevelse af komplicerede regler i forhold til registrering af forældreskab, reglerne for fertilitetsbehandling, manglende viden hos sundhedspersonale og manglende muligheder for barns sygedage, ret til samvær, arv og adgang til oplysninger om barnet i offentlige systemer for sociale forældre. 

Fakta fra undersøgelsen:

  • 39,3 pct. af LGBT+ personer har børn, mens 62,4 pct. ikke-LGBT+ personer har børn. For gruppen, der har børn under 6 år, er tallet 12,3 pct. for LGBT+ personer og 15,4 for ikke-LGBT+ personer.
  • I LGBT+ gruppen, der har børn under 18 år, er 21 pct. homoseksuelle, 38 pct. biseksuelle og 29 pct. er transkønnede, non-binære eller andet.
  • LGBT+ personer med børn under 18 år scorer i gennemsnit 4,4 på en ensomhedsskala sammenlignet med 4,0 blandt ikke-LGBT+ personer med børn under 18 år.
  • Blandt LGBT+ personer med børn under 18 år svarer 61,5 pct. nej til, at de har fortjent en bedre tilværelse, end den de har fået, sammenlignet med 72,3 pct. blandt ikke-LGBT+ personer med børn under 18 år. En høj andel fortolkes som positiv.

Læs hele undersøgelsen her.

Yderligere oplysninger

Cecilie Rex Selmer, presserådgiver, crs@digmin.dk, +45 72 28 24 17