Ligestillingsministeren fremlægger regeringens arbejdsprogram på ligestillingsområdet for 2023

Publiceret 28-02-2023

Ligestillingsministeren afgiver i dag sin årlige Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan til Folketinget. Den giver et samlet overblik over allerede planlagte ligestillingsinitiativer i 2023 på tværs af ministerområder.

Planen indeholder 56 ligestillingsinitiativer fordelt på 13 ministerområder. Den sætter ind med konkrete initiativer inden for fire overordnede indsatsområder: 1) Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familieliv, 2) Frihed og lige rettigheder for alle, 3) Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer, og 4) Ligestilling og rettigheder globalt.

”Planen viser, at vi i regeringen arbejder både bredt og målrettet med ligestilling på tværs af ministerområder. Det er et rigtig godt udgangspunkt, for der er behov for at skubbe på ligestillingen på mange forskellige områder. Jeg har særligt fokus på, at vi får sat effektivt ind over for partnervold og partnerdrab med en ny national handlingsplan. Derudover er tiden også inde til, at vi sætter fokus på de udfordringer, som mænd og drenge oplever, når de tabes i folkeskolen eller havner på samfundets bund,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

I planen fremlægges allerede planlagte ligestillingsinitiativer i 2023. Da finansloven for 2023 på tidspunktet for planens udarbejdelse endnu ikke er færdigforhandlet, fremlægges kun initiativer, der er truffet beslutning om i anden sammenhæng.

Planen indeholder ud over initiativerne også fakta og beskrivelser af udfordringerne på ligestillingsområdet. Derudover præsenteres en oversigt over status for initiativerne fra sidste års plan.

Yderligere oplysninger

Michael Højgaard Bang, presserådgiver, mihb@digmin.dk, +45 72 28 24 16

For flere nyheder om ligestilling: Følg Ligestillingsministeriet på Twitter.