Ny rapport viser, at kønssammensætningen i statslige bestyrelser er ligeligt fordelt

Publiceret 02-11-2023

En ny rapport har undersøgt kønssammensætningen i de statslige bestyrelser.

Rapporten viser, at kønssammensætningen i statslige bestyrelser er ligeligt fordelt, og at der har været en positiv udvikling de seneste ti år. Denne rapport er den tiende og sidste, der gør status for de statslige institutioner og virksomheders arbejde med at fremme en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelser

I perioden fra 2013 til 2022 er den gennemsnitlige andel af kvinder i bestyrelserne i statslige institutioner og virksomheder steget med 5,0 pct. point, så det nu er 44,7 pct. I 2022 havde 56,5 pct. af bestyrelserne en ligelig fordeling af kvinder og mænd, i 2013 var det 47 pct. Rapporten viser også, at der er sket mere end en halvering i antallet af offentlige institutioner, der har under 20 pct. kvinder i bestyrelsen, fra 15 pct. i 2013 til 6,7 pct. i 2022.

”Rapporten viser, at der generelt har været en positiv udvikling i andele af kvinder i bestyrelserne i de statslige institutioner og virksomheder. Ligesom der er færre statslige bestyrelser, hvor kvinder udgør under 20 procent af medlemmerne. Det er positivt. Men vi skal videre, derfor ser jeg frem til, at vi fra 2024 ikke alene følger udviklingen i kønssammensætningen i bestyreler men også får mulighed for at følge udviklingen i de øverste ledelsesniveauer, og at vi samtidig får hele den offentlige sektor med - både kommuner, regioner og staten,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Rapporten, som er lavet af Rambøll for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, er den tiende og sidste, der gør status for de statslige institutioner og virksomheders arbejde med at fremme en ligelig kønsfordeling i deres bestyrelser.

Rapporten følger op på ligestillingsloven, der forpligter statslige institutioner til at opstille måltal for kønssammensætning i bestyrelserne og lave politikker for kønssammensætningen i ledelsen i øvrigt.

Læs hele rapporten om måltal og politikker 2022 her.

Den 1. januar 2023 trådte en styrket lovgivning i kraft. Med de nye regler skal der, ud over måltal for kønssammensætningen i bestyrelser, også opstilles måltal for de øverste ledelsesniveauer. Samtidig udvides målgruppen til at omfatte hele den offentlig sektor – det vil sige både kommuner, regioner, sygehuse, kommunale fællesskaber og statslige institutioner både med og uden en bestyrelse.

Der afrapporteres første gang efter de nye regler i 2024 og status offentliggøres på en hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver, Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, 72 28 24 17