Ny undersøgelse: Flere mænd end kvinder er i risiko for at ramme samfundets bund

Publiceret 06-10-2023

Når mænd falder, falder de hårdt. For første gang sætter en undersøgelse fokus på sammenhængen mellem sociale udfordringer og køn.

En ny undersøgelse viser, at omkring 28.000 mænd og 12.000 kvinder i Danmark er særligt sårbare. Det skyldes især, at langt flere mænd end kvinder med en psykisk lidelse også har andre sociale udfordringer. På trods af at flere kvinder end mænd inden for de sidste fem år er registreret med en psykiske lidelse, har næsten hver fjerde mand med en psykisk lidelse også haft et misbrug. Det gælder kun knapt hver tiende kvinde.

”Når psykisk sårbare mænd oftere har et misbrug end kvinder, fortæller det os, at mænd har sværere ved at række ud, når de har brug for hjælp. Men også, at vi som samfund ikke er gode nok til at nå dem, før de rammer bunden. Det handler ikke om at rangere mellem sårbare kvinder og mænd, men om at anerkende, at mænds barrierer for at få hjælp også hænger sammen med deres køn. Mange mænd og drenge oplever nemlig, at der er forventninger om, at de skal klare problemerne selv. Vi skal som familie, venner, kollegaer og fagpersoner være bedre til at spørge ind og række ud, når vi oplever mænd i krise. Vi skylder mænd og drenge at tage det alvorligt,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Undersøgelsen peger på, at mænds barrierer for at bruge sundhedsydelser er større end kvinders. For eksempel går færre mænd end kvinder til lægen. Det gælder især blandt de mest sårbare mænd, der også i mindre grad får individuel social støtte efter serviceloven.

Rapporten er udarbejdet af VIVE for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og er baseret på registerdata fra alle danskere i alderen 18-64 år.

Udvalgte fakta fra undersøgelsen

  • 85 pct. af mændene i gruppen med de mest komplekse sociale udfordringer er enlige og uden hjemmeboende børn, mens det for kvinderne er 69 procent.
  • Blandt 18-64-årige i hele befolkningen har 37,4 procent af mændene og 31,8 procent af kvinderne ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • 23,9 procent af de mænd, der inden for de seneste fem år er registreret med en psykisk lidelse, er samtidig registreret med et misbrugsproblem inden for de sidste fem år, mens det tilsvarende kun gælder 9,1 procent blandt kvinder med en psykisk lidelse.
  • Blandt mænd, der er registreret med en psykisk lidelse inden for fem år, har 2,3 procent haft et fængselsophold inden for de sidste fem år, og 8,6 procent har haft et fængselsophold over det hidtidige livsforløb, mens det tilsvarende gælder 0,2 procent og 0,7 procent af kvinder, der er registreret med en psykisk lidelse inden for fem år.
  • Af de mænd, der er registreret med en psykisk lidelse inden for fem år, er 5,2 procent ligeledes registreret med hjemløshed inden for fem år, mens den tilsvarende andel blandt kvinder er 1,7 procent
  • Blandt de 18-24-årige, som er i høj risiko for social eksklusion, er det gennemsnitlige antal kontakter til almen læge 5,6 blandt mænd og 13,6 blandt kvinder. Mens de tilsvarende andele er henholdsvis 14,1 og 20,8 blandt de 50-64-årige mænd og kvinder.
  • I hele befolkningen ses der en væsentligt lavere andel med kontakt til speciallæge blandt mænd end kvinder. Blandt mænd, som er i høj risiko for social eksklusion, har 20 procent haft kontakt til speciallæge sammenlignet med 35 procent blandt kvinderne i samme gruppe.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver, Michael Højgaard Bang, mihb@digmin.dk, 72 28 24 16