Ekspertgruppe klar med tre modeller for etablering af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler

Publiceret 06-09-2023

Rapporten fra ekspertgruppen om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler er i dag blevet offentliggjort.

Det vurderes, at der hvert år kommer op imod 100 børn til Danmark som følge af kommercielle surrogataftaler – et tal, der vurderes at være stigende. I dag understøtter dansk lovgivning ikke denne form for familiedannelse.

På den baggrund blev der sidste år med bred opbakning i Folketinget og som opfølgning på vedtagelsen af et borgerforslag om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier nedsat en ekspertgruppe.

Ekspertgruppens opgave var at opstille mulige modeller for, hvordan og i hvilket omfang man kan anerkende forældreskab ved kommercielle surrogataftaler, så tiltænkte forældre får mulighed for at blive retlige forældre, herunder til at blive medfædre, og samtidig sikrer beskyttelse af kvinder samt børns rettigheder.

Dette arbejde er nu færdigt og udmøntet i en rapport, der indeholder tre modeller, som ekspertgruppens medlemmer har tilsluttet sig på forskellig vis.

Modellerne sikrer med varierende grader af kontrol et juridisk forældreskab fra fødslen til de børn, der kommer til Danmark på grundlag af udenlandske kommercielle surrogataftaler.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Flere og flere børn kommer til Danmark som følge af kommercielle surrogataftaler i udlandet. Så selvom det er et kompliceret område med mange etiske og juridiske dilemmaer, er vi forpligtede til at sikre børnene bedst muligt, når de først er kommet til Danmark. Jeg ser nu frem til at nærlæse ekspertgruppens anbefalinger, der kommer til at udgøre et solidt grundlag for de videre politiske drøftelser.”

Ligestillingsminister Marie Bjerre siger:

”Der er en række dilemmaer ved kommercielle surrogataftaler. Men i Danmark skal ingen børn komme i klemme eller opleve, at deres familie er forkert. Der er brug for, at vi får skabt bedre juridiske rammer for familiedannelse, der også rummer, når to mænd bliver forældre sammen. Derfor er jeg glad for, at ekspertgruppen nu har afsluttet sit arbejde, og vi har et godt udgangspunkt for det videre arbejde.”

Ekspertgruppen har bestået af følgende medlemmer:

  • Linda Nielsen (formand), professor ved Københavns Universitet.
  • Thomas Ploug, professor ved Aalborg Universitet (personligt udpeget).
  • Frank Høgholm Pedersen, lektor ved Københavns Universitet (personligt udpeget).
  • Louise Traberg Smidt, advokat og tidligere næstformand i foreningen DARE Danmark (personligt udpeget).
  • Lis Munk, bestyrelsesmedlem i Kvinderådet og formand for Jordemoderforeningen (indstillet af Kvinderådet).
  • Morten Emmerik Wøldike, teamlederfor køn og LGBT+ i Institut for Menneskerettigheder (indstillet af Institut for Menneskerettigheder).
  • Andreas Nielsen, politisk chefkonsulent i LGBT+ Danmark (indtil den 1. marts 2023) og Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark (fra den 1. marts 2023) (indstillet af LGBT+ Danmark).
  • Sofie Kryger, juridisk konsulent i Børnerådets sekretariat (indtil den 26. september 2022) og Anna Marie Schurmann Carstens, juridisk specialkonsulent i Børnerådets sekretariat (fra den 26. september 2022) (indstillet af Børnerådet).
  • Sørine Vesth Rasmussen, politisk konsulent i Børns Vilkår (indstillet af Børns Vilkår).

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet: Cecilie Rex Selmer, presserådgiver, crs@digmin.dk, 72 28 24 17