Ny lov sikrer ligestilling af krisecentertilbud til voldsramte mænd

Publiceret 04-04-2024

I dag har Folketinget vedtaget ligestillingsministerens lovforslag om at give voldsudsatte mænd ret til krisecentertilbud på lige fod med kvinder fra 1. juli 2024.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget en ny lov som sikrer, at alle har ret til at få hjælp på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold i nære relationer, uanset om man er mand eller kvinde. Indtil nu har voldsramte mænd og deres børn ikke haft ret til de samme tilbud som voldsramte kvinder, hvilket har efterladt mænd i en sårbar situation uden den nødvendige hjælp.

”Det er en stor ligestillingssejr, at vi nu giver voldudsatte mænd ret til de samme tilbud som voldudsatte kvinder. Selvom det oftest er kvinder, der bliver udsat for partnervold, så skal mænd selvfølgelig også have mulighed for at få hjælp. Lovforslaget får stor betydning, både for voldsudsatte mænd, men også for deres børn, som nu kan tage ophold på krisecenter med deres far og også få ret til psykologhjælp. Med lovforslaget anerkender vi samtidig, at mænd kan være udsat for partnervold og have brug for hjælp, ” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Med lovforslaget får voldsudsatte mænd ret til den samme type krisecentertilbud, som kvinder har i dag. Det betyder blandt andet, at mænd også får ret til at have deres børn med på et krisecenter, få rådgivning fra kommunen, samt tilbud om psykologhjælp til dem selv og deres børn. Eksisterende kvindekrisecentre vil efter lovændringen kunne fortsætte med at være krisecentre til kvinder. Ligesom det forventes, at krisecentre fremover fortsat i udgangspunktet vil være kønsopdelte.

”Partnervold er dybt alvorligt, uanset om det rammer kvinder eller mænd. Men volden er også forskellig - og har forskellige konsekvenser afhængig af om det er en mand eller kvinde, der er offer. Men det må ikke være lovgivningen, der står i vejen for hjælp. Derfor er det rigtig godt, at vi har fundet en formulering i lovgivningen, der sikrer bedre hjælp til mænd - og samtidig ikke forringer tilbuddene til voldsramte kvinder,” siger Trine Bramsen, Socialdemokratiet.

”Mænd og kvinder skal have lige rettigheder og muligheder. Jeg er meget glad for, at vi nu får ligestillet voldsudsatte mænd og kvinders ret til hjælp. Det har vi længe arbejdet for i Venstre. Både mænd og kvinder udsættes for partnervold, og det bør ikke være dit køn, der afgør, om du og dine børn har ret til at komme på krisecenter,” siger Kim Valentin, Venstre.

”Ved at give mænd lige mulighed for adgang til krisecentertilbud, er vi i dag trådt et vigtig skridt frem, når vi ser på ligestilling. Det er et arbejde, jeg er stolt af at havde været en del af. For selv om det ubestridt oftest er kvinder, der udsættes for vold i nære relationer, er det ikke ensbetydende med, at mænd ikke også kan udsættes for vold i nære relationer. Jeg er glad for, at vi anerkender og giver mulighed for, at der også skal være plads til mænd og deres børn på krisecentre, der har været udsat vold i nære relationer,” siger Rosa Eriksen, Moderaterne.

Lovforslaget træder i kræft den 15. april, herefter kan botilbud søge om at blive godkendt som krisecenter til voldsudsatte mænd efter den nye lovgivning. Fra 1. juli 2024 kan de første krisecenterpladser til voldsudsatte mænd og deres børn stå klar.

Derudover giver lovforslaget mulighed for, at børn og unge, som har oplevet vold i hjemmet, kan få psykologbehandling med kun én forældremyndighedsindehavers samtykke.

Fakta

  • Syddansk Universitet estimerer, at 5,5 pct. af kvinder (antalsmæssigt ca. 118.000) og 4,0 pct. af mænd (ca. 83.000) over 16 år har været udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold i 2021 (SDU 2022).
  • Ifølge en undersøgelse fra Lev Uden Vold af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrise-centre har hovedparten (73 pct.) af de voldsudsatte mænd været udsat for psykisk vold i form af kontrol. Over halvdelen (63 pct.) har oplevet nedgørelse. Og en tredjedel (32 pct.) har oplevet trusler (Lev Uden Vold 2022).

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72282416, mihb@digmin.dk