Ny undersøgelse: Over halvdelen af 16-17-årige kvinder har været udsat for uønskede befamlinger, trusler, seksuel afpresning eller seksuelle overgreb

Publiceret 04-04-2024

Seksuel chikane og sexistisk adfærd er for første gang nogensinde undersøgt på tværs af samfundet. Undersøgelsen har særligt fokus på unges oplevelser af seksuel chikane på blandt andet arbejdspladsen, på uddannelsen, i fritiden og på nettet. Undersøgelsen sætter også fokus på, hvordan omgivelserne reagerer på seksuel chikane.

 En ny undersøgelse viser, at seksuel chikane og sexisme sker bredt i hele samfundet - og at det særligt er unge som er udsatte. Kvinder er mere udsatte for alvorlige hændelser, som for eksempel seksuel tvang eller trusler - og det sker oftest fra en fremmede i det offentlige rum. Blandt de helt unge 16-17-årige, har over hver anden kvinde og næsten hver tredje mand oplevet seksuel tvang såsom uønskede befamlinger, trusler, hvis et seksuelt krav ikke bliver opfyldt eller seksuelle overgreb.

”Ingen skal finde sig i uønskede berøringer, trusler eller overgreb. Og vi har alle et ansvar for at bekæmpe det – uanset, hvor i samfundet det foregår. Alt for mange danskere udsættes for ubehagelig adfærd med seksuelle eller kønskrænkende undertoner. Og de unge kvinder er særligt udsatte. Sexistisk adfærd og overgreb skal ikke være en del af hverken ungdomslivet eller generelt. Her skal omgivelserne træde til og sige fra, også selv om man risikerer at ødelægge ”den gode stemning”. Jeg håber, at undersøgelsen vil bidrage til en debat om respekt, og hvordan vi møder hinanden. Undersøgelsen viser heldigvis, at stort set alle danskere mener, at seksuel chikane ikke bør tolereres, og samtidig at de fleste synes, det er en hjælp, når andre griber ind,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Undersøgelsen er udarbejdet af VIVE for Alliancen mod seksuel chikane. Alliancen mod seksuel chikane er en del af trepartsaftalen mod seksuel chikane fra marts 2022. Ud over undersøgelsen kommer alliancen med en kampagne særligt målrettet unge, der skal få flere til at gribe ind og sige fra overfor seksuel chikane. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 16-50 år. Den viser, at over halvdelen af danskerne mener, at seksuel chikane er udbredt i Danmark. Og langt de fleste mener, at det ikke bør tolereres.

Undersøgelsen peger også på, at der ofte er vidner tilstede, når de uønskede hændelser sker. I hvert fjerde af tilfældene, hvor andre er tilstede, er der nogen, der har grebet ind for at hjælpe. Kvinder oplever oftere end mænd, at nogen griber ind. Og kvinderne taler også oftere med nogen om, det de har oplevet. Der er generelt en højere sandsynlighed for at få hjælp, hvis den seksuelle chikane er sket i forbindelse med arbejdet.

Undersøgelsen viser også, at kvinder i stort set alle tilfælde oplever, at det er en mand, der står bag den uønskede adfærd. Mænd oplever, at det i stort set samme omfang er kvinder eller mænd, der står bag. Kvinder oplever oftere seksuel chikane og uønskede hændelser i forbindelse med deres arbejde, når de er på en arbejdsplads med flest mænd.

Læs hele undersøgelsen her.

Læs mere om, hvordan du kan bidrage til at bekæmpe seksuel chikane på Alliancen mod seksuel chikanes hjemmeside her.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, tlf. 72 28 24 17