Ligestillingsministeren fremlægger regeringens arbejde på ligestillingsområdet for 2024

Publiceret 28-02-2024

Ligestillingsministeren afgiver i dag sin årlige Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan til Folketinget. Den giver et samlet overblik over allerede planlagte ligestillingsinitiativer i 2024 på tværs af ministerområder.

Perspektiv- og handlingsplanen sætter bredt ind og indeholder 65 ligestillingsinitiativer fordelt på 14 ministerområder.

”Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. En værdi vi aldrig bare må tage for givet. For der er stadig normer, kulturer og forventninger til køn, som kan skabe barrierer for kvinder og mænds lige muligheder. Det viser tal og undersøgelser. Derfor er jeg glad for, at jeg i dag kan præsentere regeringens arbejde på ligestillingsområdet. Det spænder bredt og sætter målrettet ind for at skabe mere frihed og flere udfoldelsesmuligheder for den enkelte,” siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

Planen indeholder konkrete initiativer inden for fire overordnede indsatsområder:

  • Lige muligheder i uddannelse, familie og arbejde.
  • Rettigheder og frihed i eget liv.
  • Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.
  • Ligestilling og rettigheder globalt.

I Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplanen fremlægges allerede planlagte ligestillingsinitiativer for 2024. Planen indeholder ud over initiativerne også fakta og beskrivelser af udfordringerne på ligestillingsområdet. Derudover præsenteres en oversigt over status for initiativerne fra sidste års redegørelse.

Læs mere her.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@digmin.dk, tlf. 72 28 24 17