Nu åbner to ansøgningspuljer om tilbud til udsatte fædre på orlov og støtte til mænd i krise

Publiceret 04-06-2024

En pulje på 3 millioner kroner skal bidrage til at oprette tilbud til udsatte fædre på orlov, mens en anden pulje på 2,2 millioner kroner skal give støtte til mænd i krise.

Som led i regeringens handlingsplan for mænds og drenges ligestilling, som ligestillingsministeren netop har offentliggjort, udbydes to ansøgningspuljer målrettet frivillige organisationer og foreninger.

”I Danmark er vi nået langt med ligestilling. Men der er behov for, at vi som samfund anerkender, at en moderne ligestillingsindsats handler om både kvinder og mænd. Når mænd er i større risiko for at havne på bunden af samfundet handler det også om, at mange mænd og drenge oplever, at der er en forventning om, at de skal klare problemerne selv. Og når vi som samfund ikke giver de samme tilbud om netværk og støtte til fædre som til mødre, så handler det om, at mænd ikke i samme omfang er blevet set som en primær omsorgsperson. Derfor udbydes nu to puljer, der skal støtte mænd i krise og udsatte fædre på orlov”, siger ligestillingsminister Marie Bjerre.

En undersøgelsen viser, at 41 pct. af kommunerne hverken har fædre- eller forældregrupper til fædre på barsel, og 47 pct. af kommunerne har ikke et tilbud til fædre med en fødselsreaktion. Derfor udbydes en ansøgningspulje til aktiviteter for kommende fædre og fædre på barsel i særligt udsatte positioner. Det kan fx være etablering af netværk i form af fx ”fædregrupper” eller ”fædrehold”.

Formålet er at støtte fædrene i deres brug af orlov og mindske deres risiko for mistrivsel. Der udbydes i alt 3,0 mio. kr. i ansøgningspuljen til konkrete projekter.

Mænd er generelt i større risiko for social eksklusion end kvinder. Samtidig tyder undersøgelser på, at mænd i mindre grad rækker ud efter hjælp hos læge, venner eller familie. Derfor udbydes en ansøgningspulje til aktiviteter med netværk og støtte til mænd, der oplever en livskrise som følge af fx skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom eller dødsfald.

Formålet er at støtte mændene og dermed mindske deres risiko for social eksklusion. Der udbydes i alt 2,2 mio. kr. i ansøgningspuljen til konkrete projekter.

Begge ansøgningspuljer er finansieret af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027. Fristen for ansøgninger til begge puljer er den 23. august 2024.

Læs mere om ansøgningspuljerne og ansøgningsproceduren her:

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Camilla Severin Madsen, 2246 6470 / csm@digmin.dk