Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

01-08-2008

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll Management A/S.