Metaevaluering af regeringens handlingsplan "Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle"

01-06-2010

I denne rapport præsenterer Rambøll Management Consulting en evaluering af "Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle – regeringens handlingsplan for at nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningslivet blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk " fra december 2005.