Resultater for ligestillingsredegørelser 2009 - Hovedrapport

08-04-2010

Denne rapport indeholder resultaterne fra kommuner, regioner og statslige organisationers ligestillingsredegørelser. I det følgende beskrives rapportens formål, baggrund og opbygning.