Alle har ret til ligestilling

18-01-2012

"Alle har ret til ligestilling" skal inspirere til debat og diskussioner om ligestilling mellem mænd og kvinder. Den kan bruges på sprogcentre, i foreninger og klubber eller andre steder, hvor mennesker mødes. Materialet består af en bog og en tilhørende lærervejledning.