Statusrapport 2011-2012: Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014

23-05-2012

Fra Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel.