Evaluering af national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, 2010-2012

03-06-2013

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har bedt Rambøll Management Consulting om at evaluere den samlede strategi. Denne rapport indeholder resultaterne af slutevalueringen af den nationale strategi.