Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014

10-06-2013

Fra Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel.