Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - på kommunalt niveau

01-08-2014

Rapport udarbejdet af Oxford Research A/S.